X
 • Ontmoeten &
  netwerken!
  Tijdens onze lezingen, evenementen, bedrijfsbezoeken en congressen
  LID WORDEN
 • Kennisdeling
  & ontwikkeling
  Je vakvereniging voor Risicomanagement
  KENNIS

De GvRM Awards

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Dat is ook nodig want er is nog veel te ontdekken. Om onderzoek te stimuleren en bijzondere mensen en prestaties binnen het vakgebied te belonen reikt het GvRM regelmatig verschillende Awards uit.

Een belangrijke Award is de GvRM Risk Management Studie Award. De Risk Management Studie Award bestaat sinds 1995 en wordt tegenwoordig jaarlijks uitgereikt. Het is een beloning voor studenten die onderzoek verricht hebben en/of een werkstuk hebben gemaakt op het gebied van risicomanagement met een duidelijke meerwaarde voor het vakgebied.
Alle werkstukken, gemaakt voor studiedoeleinden (individueel of groepswerk) komen in aanmerking voor de award. Hierbij worden losse awards uitgereikt voor bachelors en voor masters.

De GvRM Studie Award 2019 !

In 2019 is de Riskmanagement studie award uitgereikt aan Johan Kloppenburg, die zijn scriptie heeft geschreven om af te studeren op de opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) van de Technische Universiteit te Delft. Het onderwerp van zijn studie betreft het betrekken van inwoners van de gemeente bij het opstellen van een risicoprofiel van de betreffende gemeente.

De scriptie van Johan Kloppenburg draagt de titel “Die pet past ons allemaal”, een bekend adagium uit de jaren 90, waarmee de politie vooral de inwoners opriep met hen mee te werken. Dat is nu precies het onderwerp van zijn onderzoek, waarin verondersteld wordt dat de burger niet slechts overal risico’s in ziet en dan vooral in de eigen wijk. Het tegengestelde standpunt wordt ingenomen: de burger weet als geen ander waar het om gaat in zijn of haar wijk. Door die informatie te delen en te adviseren over risico’s en hoe daar mee om te gaan ontstaat een betere beheersbaarheid.

 

Uitreiking Award

 

Op 7 november 2019 werd tijdens het Risk & Resilience festival de award uitgereikt door de voorzitter van de jury, Gea Kolk.

Zij benadrukte nog dat de jury het bijzonder waardeerde dat risicomanagement betrokken werd op de mensen die het uiteindelijk aangaat: de inwoners. Het getuigt van lef om die verandering onderwerp van de studie te maken.

De award bestaat uit het bronzen beeld Duindigt, een geldprijs, een oorkonde en het lidmaatschap van het genootschap en wordt sinds 1994 uitgereikt. Winnaar Johan Kloppenburg hield na de uitreiking een interessante lezing over zijn onderzoek voor een groot aantal geïnteresseerden.

 

De jury bestond dit jaar uit de volgende personen:
Koos Vegting | Gea Kolk | Harrie Janssen | Ronald van Tol.

 

Meer informatie over de scriptie vindt u op deze website onder Nieuws / Kennisdeling / Awards

.

"Safe the day" 5 november 2020

Het Risk & Resilience Festival 2020 en de GvRM Riskmanagement Award uitreiking!

 

Genootschap voor Risicomanagement

GvRM bestaat sinds 1985 en is de vakvereniging die continu actief is om het domein van Risicomanagement verder te ontwikkelen. We doen dit samen met leden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen door:

Onderlinge kennisuitwisseling

Tijdens bijeenkomsten van het GvRM komen vakspecialisten uit verschillende type organisaties met verschillende achtergronden en ervaring bij elkaar. De bijeenkomsten vormen zo een ideale omgeving om te netwerken, kennis en ervaring uit te wisselen en om van elkaar te leren.

Studiegroepen

Studiegroepen bestaande uit leden van het Genootschap, soms ondersteund door studenten, pakken Risico Management en Business Continuity Management onderwerpen aan om hier verdieping in aan te brengen. Iedere studiegroep kan een of meerdere white papers opleveren over het betreffende onderwerp.

Onderzoek

Samen met het onderwijs en onderzoeksinstellingen initieert en ondersteunt het GvRM (wetenschappelijk) onderzoek om het vakgebied van Risico Management verder te ontwikkelen en verder te professionaliseren.

WORD LID EN ONTWIKKEL

MET ONS ONS VAKGEBIED

 

Wordt lid van het Genootschap voor Risico Management en deel je kennis
met andere vakgenoten en specialisten binnen het domein van Risicomanagement

INFORMATIE OM LID TE WORDEN

 

Wat we willen & Wat We Doen

Het Genootschap voor Risicomanagement wil een breed platform zijn voor iedereen die geïnteresseerd is om zich in risicomanagement te verdiepen en bereid is kennis te delen (halen en brengen dus). We houden ons in de breedste zin van het woord met het domein Risicomanagement bezig. Het genootschap biedt een platform voor kennisuitwisseling, is een netwerk voor geïnteresseerden en professionals en stelt zich ten doel het vakgebied verder te ontwikkelen.

We organiseren vijf à zes keer per jaar een bijeenkomst waarbij een bepaald thema wordt belicht. Hiervoor nodigen we sprekers (leden en niet leden) uit om een presentatie/lezing te geven. Op deze manier wordt de kennis aan de aanwezigen overgedragen en ontstaat er ook tijdens de presentaties/lezingen interactie tussen de aanwezigen. Door deze opzet worden leden in de gelegenheid gesteld hun vakkennis/ specialisme en de organisatie waarvoor ze werken te profileren.

Partners en Samenwerkingsverbanden

GvRM werkt samen met onderwijsinstellingen en andere verenigingen gericht op aanpalende vakgebieden. Alles gaat om kennisdeling, kennisontwikkeling en onderzoek. Het GvRM gelooft in samenwerking om tot betere resultaten te komen. Partners van het GvRM zijn onder andere:

Wat leden zeggen:

Het ledenbestand is de afgelopen jaren gegroeid en leden blijven over het algemeen lang lid. Wat beweegt deze mensen om lid te worden én te blijven?