X
 • Ontmoeten &
  netwerken!
  Tijdens onze lezingen, evenementen, bedrijfsbezoeken en congressen
  LID WORDEN
 • Kennisdeling
  & ontwikkeling
  Je vakvereniging voor Risicomanagement
  KENNIS

De GvRM Awards

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Dat is ook nodig want er is nog veel te ontdekken. Om onderzoek te stimuleren en bijzondere mensen en prestaties binnen het vakgebied te belonen reikt het GvRM regelmatig verschillende Awards uit.

Een belangrijke Award is de GvRM Risk Management Studie Award. De Risk Management Studie Award bestaat sinds 1995 en wordt tegenwoordig jaarlijks uitgereikt. Het is een beloning voor studenten die onderzoek verricht hebben en/of een werkstuk hebben gemaakt op het gebied van risicomanagement met een duidelijke meerwaarde voor het vakgebied.
Alle werkstukken, gemaakt voor studiedoeleinden (individueel of groepswerk) komen in aanmerking voor de award. Hierbij worden losse awards uitgereikt voor bachelors en voor masters.

De GvRM Studie Award 2019 !

Heb je recent een werkstuk gemaakt op het gebied van risicomanagement, ben je daarmee bezig of heb je daar plannen voor?
Denk jij dat jouw werk bijdraagt aan de ontwikkeling van risicomanagement?

Zend jouw werkstuk dan in voor 30 september 2019 per email naar award@gvrm.nl

De uiteindelijke nominaties worden in oktober 2019 bekendgemaakt. De drie genomineerden zullen hun werk presenteren op het Risk & Resilience Festival op 7 november 2019 https://lnkd.in/d3VnUSk 
Vervolgens zal de jury, op het door de Universiteit van Twente en het GvRM georganiseerde festival, de winnaar van de Risk Management Studie Award bekend maken. De winnaar ontvangt een geldprijs van €100, een tastbare herinnering, een oorkonde en een eervolle vermelding op de website van het GvRM. www.gvrm.nl.
Genomineerden en winnaars kunnen de Award vermelden op hun CV en de betrokken hogeschool, universiteit of organisatie komt positief in de publieke belangstelling. Voor meer info kun je ook contact opnemen met een van de bestuursleden van het GvRM.

 

 

Genootschap voor Risicomanagement

GvRM bestaat sinds 1985 en is de vakvereniging die continu actief is om het domein van Risicomanagement verder te ontwikkelen. We doen dit samen met leden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen door:

Onderlinge kennisuitwisseling

Tijdens bijeenkomsten van het GvRM komen vakspecialisten uit verschillende type organisaties met verschillende achtergronden en ervaring bij elkaar. De bijeenkomsten vormen zo een ideale omgeving om te netwerken, kennis en ervaring uit te wisselen en om van elkaar te leren.

Studiegroepen

Studiegroepen bestaande uit leden van het Genootschap, soms ondersteund door studenten, pakken Risico Management en Business Continuity Management onderwerpen aan om hier verdieping in aan te brengen. Iedere studiegroep kan een of meerdere white papers opleveren over het betreffende onderwerp.

Onderzoek

Samen met het onderwijs en onderzoeksinstellingen initieert en ondersteunt het GvRM (wetenschappelijk) onderzoek om het vakgebied van Risico Management verder te ontwikkelen en verder te professionaliseren.

WORD LID EN ONTWIKKEL

MET ONS ONS VAKGEBIED

 

Wordt lid van het Genootschap voor Risico Management en deel je kennis
met andere vakgenoten en specialisten binnen het domein van Risicomanagement

INFORMATIE OM LID TE WORDEN

 

Wat we willen & Wat We Doen

Het Genootschap voor Risicomanagement wil een breed platform zijn voor iedereen die geïnteresseerd is om zich in risicomanagement te verdiepen en bereid is kennis te delen (halen en brengen dus). We houden ons in de breedste zin van het woord met het domein Risicomanagement bezig. Het genootschap biedt een platform voor kennisuitwisseling, is een netwerk voor geïnteresseerden en professionals en stelt zich ten doel het vakgebied verder te ontwikkelen.

We organiseren vijf à zes keer per jaar een bijeenkomst waarbij een bepaald thema wordt belicht. Hiervoor nodigen we sprekers (leden en niet leden) uit om een presentatie/lezing te geven. Op deze manier wordt de kennis aan de aanwezigen overgedragen en ontstaat er ook tijdens de presentaties/lezingen interactie tussen de aanwezigen. Door deze opzet worden leden in de gelegenheid gesteld hun vakkennis/ specialisme en de organisatie waarvoor ze werken te profileren.

Partners en Samenwerkingsverbanden

GvRM werkt samen met onderwijsinstellingen en andere verenigingen gericht op aanpalende vakgebieden. Alles gaat om kennisdeling, kennisontwikkeling en onderzoek. Het GvRM gelooft in samenwerking om tot betere resultaten te komen. Partners van het GvRM zijn onder andere:

Wat leden zeggen:

Het ledenbestand is de afgelopen jaren gegroeid en leden blijven over het algemeen lang lid. Wat beweegt deze mensen om lid te worden én te blijven?