X
03dec
03dec

Webinar en tweede ALV op 3 december 2020

TERUG
donderdag 03 dec, 2020 — donderdag 03 dec, 2020   
Evenement details

Beste GvRM leden,

Namens het bestuur nodig ik jullie graag uit voor een algemene ledenvergadering en webinar op 3 december a.s. om 16:00 uur.

Op de algemene ledenvergadering van 29 oktober j.l. heeft het bestuur een statutenwijziging voorgesteld. Om daar een geldig besluit over te kunnen nemen moet 2/3 van de leden aan de vergadering deelnemen. Die meerderheid hebben wij niet gehaald. De statuten schrijven in dat geval voor een 2e ledenvergadering bijeen te roepen waarin een volstrekte meerderheid van stemmen nodig is voor de wijziging van de statuten. Daarom dus nu opnieuw een algemene ledenvergadering.

Net als de vorige bijeenkomst houden wij deze bijeenkomst digitaal en koppelen wij dit aan een webinar. Na aanmelding via communicatie@gvrm.nl zenden wij u voor de bijeenkomst een link om te kunnen deelnemen.

Zoals u van ons gewend bent, starten wij met een Webinar, daarvoor benaderen wij op dit moment nog sprekers. Daarover binnenkort meer.

Daarna volgt de algemene ledenvergadering.

Agenda:

15:45           aanmelden (via communicatie@gvrm.nl)

16:00           presentatie

17:00           algemene ledenvergadering

                   1        notulen ledenvergadering 29 oktober 2020

                   2        voorstel statutenwijziging

                   3        Terugblik Risk & Resilience Online

                   4        rondvraag

                   5        sluiting

Ten slotte, ter voorbereiding van punt 3, een vraag aan de leden. Heeft u deelgenomen aan Risk & Resilience Online? Dan horen wij graag wat u van deze online versie vond.

U kunt mij bereiken via voorzitter@gvrm.nl of telefoonnummer 06-53761283.

Wij zien u allen graag op 3 december aanstaande.

Bert Oostdam

voorzitter GvRM

iCalendar agenda bestand


  • DEEL
  • TIjd
    donderdag 03 dec, 2020 — donderdag 03 dec, 2020

Agenda

Bijeenkomsten & Evenementen van het Genootschap voor Risicomanagement

Er zijn geen bijeenkomsten of evenementen in deze maand!