X

Bestuur

Genootschap voor Risicomanagement

HET BESTUUR

HHet bestuur van het Genootschap voor Risicomanagement heeft een Mission Statement geformuleerd.

Wie zijn wij?

We zijn DÉ Kennisleider en -deler op het gebied van risicomanagement. Het GvRM is de vereniging voor professionals in risicomanagement. We zijn een kennisorganisatie en een platform voor geïnteresseerden, die de ontwikkelingen van het vakgebied risicomanagement bevorderen.
De leden van het GvRM zijn professionals en bruggenbouwers.

Wat is onze missie?

Onze missie is een risicobewuste maatschappij.

Wat doen wij?

Het GvRM stimuleert de samenwerking en kennisdeling op het vakgebied van risicomanagement, door de praktijk, theorie en wetenschap met elkaar te verbinden. Onze leden beschikken over expertise van risicomanagement binnen diverse sectoren, bedrijfstakken, domeinen en organisaties.
Ons uitganspunt is: “een leven lang leren”. We geven hier invulling aan door verbindingen te leggen en kennis en ervaringen te delen. Dit delen gebeurt door de leden onderling, maar vindt ook plaats met personen en organisaties buiten het GvRM.

Hoe doen wij dit?

We zijn actief op veel terreinen. Zo organiseren we lezingen, themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Ook faciliteren we studiegroepen waarbij we praktijk en theorie (o.a. opleiding-instituten, (studenten en alumni)

met elkaar verbinden door een centrale onderzoeksvraag over een actueel thema of onderwerp te onderzoeken. De resultaten worden met leden en geïnteresseerden gedeeld. We staan voor verdere professionalisering van ons vakgebied. Zo loven wij jaarlijks de ‘GvRM Studie Award’ uit voor de beste scriptie van een master- of bachelor student die is afgestudeerd. Andere
GvRM Awards die we uitloven zijn de ‘GvRM Bedrijf Ward en de ‘GvRM Oeuvre Award’.


Het bestuur stelt zich aan je voor:
Het bestuur van het Genootschap voor Risicomanagement bestaat uit
vijf leden en drie aspirant leden.

 

 

 

 

 

 

Bert Oostdam
Voorzitter

Directeur/ Eigenaar @ Oostdam Advies

Walter Willemse
Penningmeester

Risicomanagementadviseur @ Risicobalans

Lourens van der Linden
Secretaris

Programmamanager Cyber Security & Risk Management @ De Haagse Hogeschool

Thijs van Rooden
Vice-Voorzitter

IT RIsk Officer @ Royal Schiphol Group

                              Mailbox Events
Erik van Duijnen
Financieel, Specials

Senior Business Analist/Controller @ Yents Financial Consulting

                 Mailbox Communicatie
Dennis van der Waal
Aspirant bestuurslid / Onderwijs

Senior lecturer Riskmanagement & Behavioral Economics @ Hogeschool Rotterdam

 

 

 

 

 

 

STUUR ONS EEN BERICHT

 

 

CONTACTGEGEVENS

  •    http://gvrm.nl
  •    085-2015296    
  •    info@gvrm.nl
  •    Postbus 2, 5595 ZG LEENDE