X

Over GVRM

Het Genootschap voor Risicomanagement

Het gaat om kennis delen!

Het Genootschap voor Risicomanagement is de vereniging van en voor mensen die zich bezighouden met risicomanagement in de breedste zin van het woord. Het genootschap biedt een platform voor kennisuitwisseling, is een netwerk voor geïnteresseerden en professionals en stelt zich ten doel het vakgebied verder te ontwikkelen.

Sinds 1985 organiseert het genootschap themabijeenkomsten en congressen, neemt met haar leden actief deel aan discussies rond risicomanagement, organiseert lezingen, ronde tafel bijeenkomsten en neemt deel aan nationale en internationale fora met betrekking tot risicomanagement.

Al meer dan 10 jaar reikt het Genootschap elk jaar een Risicomanagement Award uit aan professionals, studenten en projecten. Het genootschap ondersteunt diverse opleidingen en organiseert elk jaar een congres waar opleidingsinstituten worden uitgenodigd om de laatste ontwikkelingen rond risicomanagement met elkaar te delen.

De GvRM Studie!

Heb je recent een werkstuk gemaakt op het gebied van risicomanagement, ben je daarmee bezig of heb je daar plannen voor?
Denk jij dat jouw werk bijdraagt aan de ontwikkeling van risicomanagement? Zie voor meer informatie: https://gvrm.info/Study-award

 

Werk met ons aan beter Risico Management

Ben je werkzaam binnen het domein van Risicomanagement, wil je met collega's kennis uitwisselen en het vakgebied verder ontwikkelen? Word dan ook lid!

INFORMATIE OVER HET LIDMAATSCHAP

We organiseren vijf à zes keer per jaar een bijeenkomst waarbij een bepaald thema wordt belicht. Hiervoor nodigen we sprekers (leden en niet leden) uit om een presentatie/lezing te geven. Op deze manier wordt de kennis aan de aanwezigen
overgedragen en ontstaat er ook tijdens de presentaties/lezingen interactie tussen de aanwezigen. Door deze opzet worden leden in de gelegenheid gesteld hun vakkennis/ specialisme en de organisatie waarvoor ze werken te profileren.

Tweemaal per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering gehouden en deze wordt gecombineerd met een themabijeenkomst(vaak op locatie van onze leden).

  • Interessante bedrijfsbezoeken
  • Uitstekende sprekers
  • Inspraak middels ALV
  • Interactieve lezingen

Actieve deelname aan en/of kennisvergaring van de studiegroepen waarmee het GvRM afgelopen jaar is gestart. Een ‘Studiegroep’ bestaat uit acht à tien personen en is samengesteld uit GvRM-leden, vakexperts uit de praktijk die geen lid zijn en studenten die afstuderen op een universiteit of hogeschool en bij hun onderzoek de link willen leggen tussen wetenschappelijke vakmaterie en risicomanagement in praktijk situaties. Hierdoor versterken deelnemers elkaar. De vier studiegroepen hebben de volgende thema's.

  • Enterprise Risk Management (ERM)
  • Riskmanagement binnen de financiële dienstverlening
  • Integriteit
  • Business Continuity Management (BCM)

Per actueel thema is ongeveer vijf à zes maanden gemoeid. Nadat de eerste vier studiegroepen hun ‘white paper’ (aan de leden en hierna via het publieke deel van onze website) hebben gepresenteerd, wordt er nagedacht over nieuwe initiatieven. Naast nieuwe actuele onderzoeksvragen op de bovengenoemde gebieden, zal er in mei 2016 ook worden nagedacht over uitbreiding van studiegroepen met nieuwe aandachtsgebieden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ‘Cyber Crime’, ‘Crisismanagement’, risico’s van ‘uitbesteding’/’inbesteding’ en risico’s die zich bij ‘contractmanagement’ kunnen voordoen’. Bovengenoemde activiteiten maken duidelijk dat we een interessant platform bieden om te netwerken.

Wat leden zeggen:

Het ledenbestand is de afgelopen jaren gegroeid en leden blijven over het algemeen lang lid. Wat beweegt deze mensen om lid te worden én te blijven? We hebben het ze gevraagd.