X

Leden registratie

JA, IK WIL LID WORDEN


GVRM LIDMAATSCHAP

Het GVRM kent vier vormen van lidmaatschap:

 
 
 
Een individueel lidmaatschap op persoonlijke titel bedraagt jaarlijks € 185,–.
 
 
 
Op naam van een bedrijf/organisatie met een jaarlijkse contributie van € 370,–. Bij deze vorm geeft het bedrijf twee namen van contactpersonen op die op de één of andere manier actief zijn binnen het GvRM. Naast deze twee leden bedraagt de jaarlijkse bijdrage voor elk extra bedrijfslid € 45,–.
 
 
 
Een ‘Bijzonder Lidmaatschap’ dat alleen geldt voor de persoonlijke situatie van individuele leden die voldoen aan specifieke voorwaarden, zoals leeftijd, pensioen en sociale omstandigheden. Het tarief voor een ‘Bijzonder Lidmaatschap’ bedraagt € 70,– per kalenderjaar.
 
 
 
Een student op regulier- of postonderwijs kan als ‘kandidaat lid’ instromen. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 0,00.