X
13 september, 2022
Op donderdag 29 september zal in Utrecht onder leiding van Geert Vermeulen een dagcursus gegeven worden over de Wet bescherming klokkenluiders. De aanleiding en achtergrond van de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders, de EU Richtlijn en de voordelen van een goede speak-up cultuur worden behandeld met praktijkvoorbeelden. Ook wordt de coördinatie van onderzoeken besproken, andermaal met voorb...
Lees meer
13 september, 2022
De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, meldt in de afgelopen vrijdag verschenen studie getiteld ‘Van herstel naar balans’ dat er ernstige tekortkomingen in de financiële sector waren bij de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische c...
Lees meer
29 augustus, 2022

Klein

Mandy van den Broek | 29 aug, 2022 | Bekeken (138)
Albert Heijn, zijn naam is klein, zijn daden bennen ook klein, maar de zilvervloot rinkelt dagelijks via de kassa’s binnen. Dat is de huidige stand van zaken bij de grote supermarktketens zoals Jumbo, Aldi, Jan Linders en de overige aangeslotenen bij de koepel CBL. Zij willen absoluut niet aanschuiven bij de gesprekken met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en ontlopen zo hun maatschappelijke veran...
Lees meer
28 juli, 2022
Omdat we tegenwoordig vaker en gemakkelijker ons werk op afstand kunnen uitvoeren, zien we dat ook steeds vaker terug in het audit proces. Daarbij wordt “Remote Auditing”, het op afstand afnemen van audits, steeds aantrekkelijker. Digitale beheersystemen kunnen auditors de externe toegang geven die ze nodig hebben, en videobellen biedt flexibiliteit wanneer de benodigde interviews afgenomen dien...
Lees meer
28 juli, 2022
Eendaags jaarlijkse kennisfestival door GvRM, Universiteit van Twente en Primo. Dit jaar op 10 november is het thema Veiligheid onder de titel “Safety does not happen by accident”. Sprekers namens het Genootschap voor Risicomanagement zullen  ook ingaan op de vraag "Wat als internet uitvalt". Ook uitreiking van de award voor de beste scriptie. Voor meer informatie en par...
Lees meer
28 juli, 2022
Het programma van het RiskCongres Lokaal Bestuur met als thema “Duurzaamheid en Nieuw Energie” begint plenair om 12 uur op 8 september 2022, waarbij het programma van de namiddag wordt toegelicht door de twee dagvoorzitters Piet Klop en Sanne Steensma. Direct daarna kunt u een keuze maken voor een van de lunchworkshops waarna on 14.00 uur het plenaire programma weer begint in de Statenzaal.
Lees meer
28 juli, 2022
Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Om dat te stimuleren is de Study Award in 1994 in het leven geroepen. Alle werkstukken gemaakt voor studiedoeleinden (individueel of groepswerk) komen in aanmerking voor de award. Hierbij worden losse awards uitgereikt voor bachelors en voor masters.
Lees meer
28 juli, 2022
Op 10 november 2022 wordt het Risk & Resilience Festival; safety doesn’t happen by accident, georganiseerd op de campus van de Universiteit Twente. Een festival waar het thema veiligheid centraal staat. Het festival dient als platform om kennis en kunde te delen en dat kan iedereen komen doen. De onderlinge interactie tussen sprekers en deelnemers maakt het festival zo succesvol. Het festival wor...
Lees meer
26 mei, 2022
Het Genootschap voor Risicomanagement en Risk and compliance platform werken sinds kort samen. Over en weer houden ze elkaars netwerk op de hoogte van de activiteiten die beiden organiseren. Op het seminar Combatting Financial Crime in Brussel waren beide aanwezig. Reden voor Michel Klompmaker Bakir te interviewen. Zie voor het interview:
Lees meer
06 mei, 2022
Het bestuur van het Genootschap nodigt u uit het seminar "Waarde uit data" te volgen. Het seminar wordt gegeven door dr. Ken van Ierlant, ceo van FutureXL. Van Ierlant is een enthousiast en indringend spreker, die je doet duizelen van de ontwikkelingen, de (on)mogelijkheden, de kracht van data, internationaal business doen. Wordt met hem wijs uit de kansen en risico's bij veranderde verhoudingen i...
Lees meer
06 mei, 2022
Professor Paape is een autoriteit op het vakgebied risicomanagement. Hij geeft regelmatig college die zeer tot nadenken aanzetten. Exclusief voor de leden van het Genootschap geeft Leen Paape een college via teams tijdens de lunchuren. The illusion of control gaat over het scheidsvlak tussen beheersing en reageren op dat wat niet under control kan zijn. Niet alleen boeiend: ook spannend en vooral ...
Lees meer
28 maart, 2022

GvRM ALV 24 maart 2022

Regina Edoo | 28 mrt, 2022 | Bekeken (269)
Op 24 maart  j.l. heeft het Genootschap voor Risicomanagement zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.                                                     Het was een inspirerende middag met nieuwe bestuursleden waarin gesproken is over het samen pl...
Lees meer
28 februari, 2022
Op 10 februari 2022 heeft Trendwatcher Adjiedj Bakas voor het GvRM een Webinar verzorgt. Dit naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek “Risk Management in het tijdperk van Chaos”.Adjiedj heef het gehad over ontwikkelingen en visie met betrekking tot:•           Digitalisering 4.0 en het K-vormig economisch herstel•&nbs...
Lees meer
13 januari, 2022
Sierde in 2021 het risico van een pandemie nog de eerste plaats, nu worden de gevolgen van covid19 en de maatregelen gezien als de belangrijke risico's. We zien dus onderwerpen als economisch herstel, digitale ongelijkheid, lage vaccinatiegraad onderontwikkelde landen naar voren komen.
Lees meer
14 december, 2021
Als we met elkaar blijven consumeren wat we consumeren en die consumptie ook zo slecht verdelen over de wereldbevolking verwordt de orde tot chaos. De Verenigde Naties maken zich hard voor duurzaamheidsdoelen en een belangrijke factor daarin is hoe en hoeveel wij produceren. Als bedrijven geleerd wordt zich daarover te informeren en ook anderen op de hoogte te stellen komt er een besef dat we naar...
Lees meer
13 december, 2021
Het Genootschap voor Risicomanagement en het online platform DeCrisismanager zijn dit jaar een samenwerking aangegaan. Dit betekent dat DeCrisismanager regelmatig artikelen zal gaan schrijven over de activiteiten van het genootschap. ‘We zijn erg blij met deze samenwerking’, aldus Maaike Tindemans, hoofdredacteur van DeCrisismanager. ‘We hebben beide als doelstelling om kennis en...
Lees meer
09 december, 2021
De invloed van data binnen finance is groeiende. Toch is er nog veel onwetendheid over hoe het kan worden ingezet. “Het is nog een onontgonnen terrein”, beschouwt Cyriel Houben. Houben is principal consultant bij Capgemini Insights & Data (I&D) en spreker tijdens de collegereeks Data Driven Finance.
Lees meer
09 december, 2021
Wat is ‘onze’ voetafdruk? Elk antwoord op die vraag blijkt ondefinieerbaar, onbetrouwbaar, onvergelijkbaar.Nederlandse bedrijven investeerden in 2020 maar liefst 2,1 miljard euro in milieuvoorzieningen, kopt het CBS. Dat is dus 931 miljoen euro meer dan in 2019. Het zegt veel over het belang dat we er wereldwijd aan hechten. En dat is natuurlijk goed nieuws. Maar het vraagt wel om duidelijkheid....
Lees meer
09 december, 2021
Nieuwe Cyber Security-master staat heel dicht bij de praktijk’“De opleiding overtreft mijn verwachtingen. Een breed scala aan cybersecurity-onderwerpen komt aan bod en we gaan ook de diepte in.” Student Mitchell Pompe vertelt enthousiast over de master Cyber Security Engineering, waaraan hij in februari is begonnen. Ook student Peter Konings – hij heeft zijn Master of Science bijna binnen – i...
Lees meer
09 december, 2021
Het kabinet had gehoopt dat de Europese Commissie volgende week met een voorstel zou komen voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Maar nu dat in Brussel opnieuw is uitgesteld, gaat demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de slag met nationale wetgeving.De Bruijn zei donderdag in de Kamer “zeer teleurgesteld” te zijn over het ui...
Lees meer
Pagina 1 van 8 EersteVorige [1]