X
17mei

Kick-off GvRM Studiegroep 'Governance versus Emerging Risks bij gemeenten in Nederland’


Dit is een artikel dat enkel beschikbaar is voor leden. Je dient in te loggen om het artikel te lezen! Inloggen.

Over de auteur

Lourens van der Linden

Lourens van der Linden

Na ruim dertig jaar binnen de verzekeringsbedrijfstak in verschillende (risicomanagement) functies te hebben gewerkt, heb ik een kleine ander half jaar geleden de overstap naar het onderwijs gemaakt. Sinds 1 januari 2019 ben ik werkzaam als programma manager Cyber Security & Risicomanagement bij de Academie voor Masters & Professional Courses van De Haagse Hogeschool. Onze studenten hebben een baan en volgen deeltijdonderwijs. In de genoemde functie ben ik verantwoordelijk voor de opleidingen: - Master Risicomanagement MSc, - Master Cyber Security Engineering MSc, - Post Bachelor Risicomanagement en - Post Bachelor Cyber Security Management.

 

Mijn visie op succesvol risicomanagement binnen een organisatie is, dat er draagvlak, erkenning en waardering voor risicomanagement aanwezig is. Doelstelling is dat mensen er zelf voor kiezen om risicomanagement tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te hanteren, omdat ze er van overtuigt zijn dat hiermee de kans wordt vergroot dat korte- en lange termijndoelstellingen daadwerkelijk worden bereikt. Om mijn visie actueel te houden volg ik trends en ontwikkelingen (o.a. over 'Emerging Risks').

Binnen het GvRM ben ik sinds november 2014 bestuurslid in de rol van secretaris. Daarnaast ben ik op dit moment inhoudelijk actief als voorzitter van de GvRM-studiegroep ‘Emerging Risks binnen gemeenten in Nederland’ en lever ik een bijdrage aan het recentelijk opgestarte desk research naar de ‘impact van ziektes door virusinfecties’ en ‘pandemieën’. Zo schreef ik het artikel dat op 6 april 2020 door het GvRM is gepubliceerd over wat we met risicomanagement kunnen leren van virusinfecties die al dan niet uitgroeien tot een pandemie.


Naast risicomanagement en cyber security is een andere belangrijke passie die als een rode draad door mijn leven loopt de volleybalsport. Op dit moment maak ik als assistent coach en analist onderdeel uit van de technische staf van het team Advisie SSS dat uitkomt in de Eredivisie Heren.

 

Mijn belangrijkste kernwaarden zijn: authenticiteit, integriteit, doelgerichtheid, deskundigheid, samenwerking, passie, enthousiasme en persoonlijke ontwikkeling.

Gerelateerd

Geen artikelen