X
17jun

Risk & Resilience Festival : RISK MEETS RESILENCE FOR A SUSTAINABLE FUTURE

HET RISICO EVENT VAN 2019

Tijdens het Festival staat het thema “Risk meets Resilience for a Sustainable Future” centraal, waarbij tijdens verschillende sessies docenten en sprekers samen met de deelnemers in gesprek zullen gaan over de wijze waarop de twee benaderingen elkaar kunnen versterken en een bijdrage kunnen leveren aan een onzekere en onvoorspelbare toekomst, waarin people, planet en prosperity op harmonieuze wijze in balans zullen zijn.

Hierbij vormen de uitdagingen uit het Global Risk Report 2019 van het World Economic Forum een uitdagend kader om samen aan de slag te gaan.

Deze derde editie van het Risk & Resilience Festival wordt opnieuw door de Universiteit Twente georganiseerd in samenwerking met het Genootschap voor Risicomanagement en PRIMO. Samen willen wij vorm en een bijdrage leveren aan een duurzaam Nederland. Doet u mee?

Bent u erbij ?
Voor leden van het GvRM geldt een speciaal tarief van € 75,- (i.p.v. € 130,-)
Voor het programma kijk hier: https://lnkd.in/eyh27H7

PERSPECTIEVEN VOOR EEN DUURZAME SAMENLEVING

Tijdens het Festival wordt vanuit verschillende perspectieven (thema’s) gekeken naar de uitdagingen die er zijn om een duurzame samenleving te bouwen. De thema’s zijn: strategy, technology, finance, data, human, operations & safety en legal & compliance. De (combinatie van) benaderingen op het gebied van resilience en riskmanagement vormen hiervoor het vertrekpunt en de kijkvensters om met sprekers, studenten en deelnemers uit het publieke en private domein in gesprek te gaan.

We leven in een tijd waar steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij mens, milieu en de welvaartgroei op harmonieuze wijze in balans dienen te zijn. Voornoemde is mede ingegeven door klimatologische veranderingen, technologische ontwikkelingen en de steeds verdergaande globalisering.

De huidige turbulente onzekere tijd stelt de waarde van risicoanalyse, gedetailleerde risicoplannen en uitgebreide risicostrategieën ter discussie. Het maakt ook het beantwoorden van de traditionele vragen op het gebied van risicobeheer lastiger: wat kan er fout gaan?, hoe waarschijnlijk is dat? Wat zouden de gevolgen zijn?
Een onzekere toekomst betekent dat veel organisaties moeite hebben te voldoen aan de overdreven, vaak te gedetailleerde en te veel toegezegde plannen, in een tijd waarin de looptijd van de plannen – als gevolg van de snelle veranderingen - zelf wordt verkort.

Het traditionele antwoord op dit probleem zijn risicoplannen en risicomanagement. Veel organisaties hanteren geavanceerdere planningsprocedures, meer geformaliseerde besluitvormingsprocessen en versterken het managementtoezicht met een duidelijkere toewijzing van verantwoordelijkheid (en schuld). Er zijn echter weinig aanwijzingen dat deze werkwijze het onbekende kan “temmen” of het succespercentage van risicovolle inspanningen significant hebben vergroot. Paradoxaal genoeg is de minimale vereiste om de uitkomst te leren, vaak om door te gaan en te kijken wat er gebeurt.

Welke impact hebben deze uitdagingen en op welke wijze kunnen Riskmanagement en Resilience een antwoord geven op onzekerheden die een duurzame toekomst bedreigen of wellicht juist versterken:

√     Welke gevolgen hebben politieke en economische spanningen tussen landen voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid?
√     Hoe kunnen we ons wapenen tegen cyberaanvallen en – criminaliteit welke organisaties en onze samenleving kunnen verstoren of zelfs plat leggen?
√     Welke impact heeft populisme en polarisatie op ons politieke bestel en internationale samenwerking en coördinatie op milieu en veiligheid?   
√     Hoe gaan we om met de klimatologische veranderingen, vervuiling van lucht en zee en stijgende CO2 uitstoot?  

Heeft u vragen over het Festival? Neem dan even contact op met een van de bestuursleden van het GvRM of via communicatie@gvrm.nl

Over de auteur

Herman Biallass RRM

Herman Biallass RRM

Doelgericht samenwerken met oog voor detail, is de kern van mijn aanpak. Verzekeren is hierbij slechts een afgeleide van de risicoanalyse en dat betekent niet altijd dé oplossing.  In mijn  analyse richt ik mij op de schaderisico’s, die impact hebben op de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfscontinuïteit.
Hiervoor gebruik ik het  4-T Risk Mitigation Model: Terminate–, Treath–, Transfer–, Tolerate the risk. 
De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor het bepalen, opzetten en aanpassen van het riskmanagementbeleid en/of het optimaliseren van het (internationale) verzekeringsprogramma.

Mijn motto:
- Ben betrokken
- Werk als team
- Doe het goed
- Focus op doelen

Mijn drijfveren:
Kennis delen, mensen motiveren, projectmatig werken en doorontwikkelen van riskmanagementconcepten, geven mij energie.

Hobby's: 
- Wandelen
- Lezen 
- Roeien 
- Transcendente Meditatie (TM)
- Paardensport

Gerelateerd

Risk management studie award 2019 voor veiligheid in gemeenten

Risk management studie award 2019 voor veiligheid in gemeenten

In 2019 is de Riskmanagement studie award uitgereikt aan Johan Kloppenburg (Management of Safety, He...

Read More >
Risk & Resilience Festival - Het risico-event van 2019 met 120 sprekers en opiniemakers

Risk & Resilience Festival - Het risico-event van 2019 met 120 sprekers en opiniemakers

De gelegenheid om met sprekers, studenten en deelnemers uit het publieke en private domein in gespre...

Read More >
Risk & Resilience Festival : RISK MEETS RESILENCE FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Risk & Resilience Festival : RISK MEETS RESILENCE FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Op 7 november 2019: Het Risk & Resilience Festival. Een dag vol met keynote speakers, workshops, dem...

Read More >