X
14mrt

Bestuurswijzigingen

Communicatie GvRM |14 mrt, 2021 | Bekeken (275) | TERUG|

Tijdens de ALV (algemene leden vergadering) van 25 februari jl. zijn er een aantal bestuurswijzigingen voorgelegd, en akkoord bevonden. Een aantal leden is afgetreden onder andere n.a.v. het bereiken van de maximaal aantal termijnen. Daarnaast heeft het bestuur twee nieuwe aanwinsten, zij zullen zich aan u voorstellen.

Aftredende bestuursleden

Lourens van der Linden heeft 2 termijnen als secretaris van het GvRM een grote bijdrage geleverd aan de vereniging. Hij is reglementair niet herkiesbaar. Lourens heeft zich continu met vol overgave ingezet voor het GvRM en blijft actief op de achtergrond. Hij gaat helpen met het opzetten van focus groepen binnen het GvRM.

Thijs van Rooden was de vice-voorzitter van het GvRM. Met zijn positief kritische blik heeft hij zich ingezet voor het GvRM.

Aspirant bestuursleden treden terug

Dennis van der Waal hield zich bezig met de GvRM Study Awards, jaarlijks uitgereikt tijdens de Risk & Resiliance festival. 

Hanke Koelemay heeft zich binnen de vereniging bezig gehouden met het onderwerp resilience.

Allen hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet!

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Ronald van Tol - nieuwe secretaris van het Genootschap

Beste leden,RonaldvanTol

Op 25 februari ben ik door het bestuur voorgesteld als secretaris van het Genootschap en door de vergadering benoemd. In dit stukje stel ik mij graag aan u voor.

Wilhelm Schmidt zegt in zijn boek Levenskunst dat het criterium voor een goed leven een bewogen leven is met ups-and-downs, beter dan een aaneenschakeling van successen. Dan wordt het leven geleefd. En dat is wennen als je het alleen maar goed wil  hebben. Maar het criterium houdt ook in dat risico’s erbij horen en dat je kan genieten van het werk om ze zo klein mogelijk te maken. Of om met de effecten om te gaan van het werkelijk worden van een risico.

Ook mijn professionele leven staat voor een groot deel in het teken van risico en rendement. Aanvankelijk werd ik bankier met specialisatie kredietrisico’s met de afweging tussen inkomsten en de kans dat het geld niet terug zou komen. En daarna betalingsverkeer met de afwegingen tussen gemak, efficiëntie en veiligheid. In 1990 stapte ik over naar het organisatie-advies vak bij ICT leverancier Capgemini. Informatie: de brug tussen risico en rendement. Na een aantal jaren heb ik mijn eigen onderneming gestart, ook in organisatie advies: Levende Cijfers met motto FIRM: financieel, informatie en risicomanagement. Ik schreef een boek in dit kader: Cijfers bijten niet.

In 2019 heb ik mij aangesloten bij het Genootschap en ben vrij snel al mee gaan doen in de jury van de award. Nu dan secretaris: ik houd van het regelen en organiseren, maar er komt meer bij kijken: representatie, contacten van de vereniging onderhouden, aanspreekpunt zijn voor de leden en klankborden binnen het bestuur. Dat alleen is al boeiend, maar de vereniging mag ook wel wat groter worden en een bepalend gezicht zijn in het land van risico management. En daar wil ik graag mijn best voor doen, samen met de andere bestuursleden en vooral ook de leden. We zijn al gestart met de studiegroep IIRC-Risk.

Ik woon in het midden van het land: Gorinchem en ben getrouwd en heb twee nog thuis wonende kinderen. Edy, mijn zoon wordt marinier en mijn dochter Xiuyuan studeert vormgeving aan de HKU. Erica, mijn vrouw is coördinator bij een transcriptiebureau. Mijn hobby’s zijn wandelen, fotograferen, lezen en koken. Ik beoefen Zenboeddhisme.

Ik heb al veel positieve ervaringen met leden van het genootschap gehad en ik hoop er uiteraard nog meer aan te kunnen toevoegen. Voor mij is mijn secretarisfunctie geslaagd, wanneer ik met veel leden samen iets heb kunnen doen en dat we ons daarbij nog nadrukkelijker en positief op de kaart hebben gezet. Ik zou het leuk vinden in de komende tijd met veel leden kennis te maken. Wie wil neem gerust contact op.

 

Mandy van den Broek - alg. bestuurslid/ communicatie

Beste leden,

Mijn passie is mensen inspireren, verbinden en kennis te delen om mensen in beweging te laten komen. Dit MandyvandenBroeksluit goed aan bij het doel van de GVRM; kennis deling en ontwikkeling, hier word ik dus enthousiast van. Dit sluit ook aan bij de manier waarop ik omga met risicomanagement in de praktijk; holistisch en gebonden aan de doelen van de organisatie met oog voor de Human Factor. Organisatie en medewerker resilience zijn belangrijke facetten bij een goede implementatie van risicomanagement. Naast mijn ervaring op het vakgebied risicomanagement breng ik ook een gezonde dosis veranderkracht en enthousiasme mee. Dit wil ik ook terug laten komen in mijn rol als bestuurslid Communicatie. 

Naast mijn werk ben ik graag in beweging door middel van wandelen of sporten en daarnaast volg ik de Master Risicomanagement aan de Universiteit van Twente. Mijn Master thesis ga ik dit jaar schrijven over het onderwerp 'Resilience' dus daar kijk ik enorm naar uit.

Om mijn passies te combineren ben ik van start gegaan met podcasten. De eerste serie Podcasts gaan over resilience : “Hoe crisis (Covid-19) je een nieuwe kans geeft” en komt binnenkort online op de podcast pagina van https://www.4sprong.com/podcasts/ . Dit podcasten wil ik ook inzetten in mijn rol als bestuurslid voor de GVRM, ik heb hier al ontzettend veel zin in!

Over de auteur

Gerelateerd

Geen artikelen