X
29mrt

Woord van de voorzitter

Bert Oostdam |29 mrt, 2021 | Bekeken (447) | TERUG|

Beste GvRM leden,

Er is deze maand weer gestemd. Veel media aandacht en beïnvloeding van de publieke opinie. Veel belangengroepen gaven hun wensenlijstje alvast even door. Veel ideeën, wensen, beloftes die wel of niet worden nagekomen. Maar gelukkig niemand die na tegenvallende resultaten om een hertelling van de stemmen vraagt. Nu nog een regering formeren. 

Ook het GvRM heeft een gedeeltelijk nieuwe ‘regering’.

Op de algemene ledenvergadering van 25 februari zijn de aspirant-bestuursleden Hanke Koelemay en Dennis van der Waal teruggetreden en waren Thijs van Rooden en Lourens van der Linden niet herkiesbaar.

Twee nieuwe bestuursleden werden benoemd. Mandy van der Broek, die zich ook bezig zal houden met communicatie en Ronald van Tol als nieuwe secretaris. Zij stellen zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor.

Daarmee is de ‘regering’ van het GvRM weer compleet.

Alle stukken van de algemene ledenvergadering vind je op de op het ledendeel van de website.

Een goede ploeg die graag voor u aan de slag gaat. Ook in corona tijd.

Om de leden optimaal van dienst te kunnen zijn willen wij graag weten waar de interesse naar uitgaat. Natuurlijk kijken wij daarbij ook naar de ledenenquête uit 2019.

Heb je ideeën of, beter nog, wil je een bijdrage leveren in de vorm van een presentatie, Webinar, een artikel op onze website, of op andere wijze, neem dan even contact op met een van de bestuursleden of met mij.

Dit jaar willen wij de uitrol van de vorig jaar aangekondigde focusgroepen verder oppakken. Meer daar over in een volgende nieuwsbrief.

Ondertussen wordt er ook al hard gewerkt aan de voorbereiding van het volgende Risk & Resilience Festival op 4 november. Zet die datum vast in de agenda. Wij hopen dit jaar weer fysiek bij elkaar te kunnen komen maar wij houden ook de digitale opties open. 

Hou daarom de berichten van het Genootschap via de nieuwsbrief, mailingen en op LinkedIn goed in de gaten.

Natuurlijk spreken wij elkaar bij het volgende evenement. Want als jij niet deelneemt, heeft het organiseren van bijeenkomsten weinig zin.

Hierbij nog een verzoek van de penningmeester:

Twee weken geleden zijn de jaarlijkse contributiefacturen verzonden. We zijn  blij met de leden, die ondertussen hun verantwoordelijkheid hebben genomen en de betaling hebben voldaan, dank daarvoor.

De andere leden willen we verzoeken om de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum te verzorgen. Afgelopen jaar heeft het veel tijd gekost om dit voor elkaar te krijgen.

Heeft u geen factuur ontvangen, wilt u dan contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@gvrm.nl, zodat achterhaald kan worden waar het fout is gegaan. Verder het verzoek aan alle leden om regelmatig op de site te controleren of de contactgegevens nog correct zijn en bij wijzigingen dit tevens bij het secretariaat te melden via info@gvrm.nl.

Afsluitend woord van de voorzitter: “Als altijd, heb je ideeën, suggesties, of opmerkingen, bel of mail mij even”.

Vriendelijke groeten,

Bert Oostdam

Voorzitter GvRM

 

Over de auteur

Gerelateerd

Geen artikelen