X

 

 

 

11sep

WORKSHOP ARBO EN MACHINEVEILIGHEID RISICO’S VOOR ONDERNEMERS

LOCATIE: Barneveld, Mercuriusweg 30
DATUM: maandag 14 oktober 2019 van 13.30 uur tot 16.30 uur, met aansluitend een netwerkborrel

PROGRAMMA

13.00        -          13.30 uur        Inloop

13.30       -          13.45 uur         Welkom door Bert Stap, directeur IVOB (https://ivob-opleidingen.nl/)

13.45        -          14.20 uur        Wettelijke plichten voor werkgever om veilige machines ter beschikking te stellen.
                                                    Hanswillem Wilbrink, directeur ESV Technisch Adviesbureau BV (https://esvta.nl/)

14.20        -          14.55 uur         Risico’s van niet naleven van de ARBO-verplichtingen. Bert Stap, directeur IVOB

14.55        -          15.15 uur         Pauze

15.15        -          16.00 uur        Werkopdracht in kleine groepen

16.00        -          16.30 uur        Vragenronde

16.30 uur                                    Afsluiting en netwerkborrel

OMSCHRIJVING

In de media hebben we al verschillende keren kunnen lezen dat 50% van de Nederlandse Bedrijven geen Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft in februari 2019 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Zij gaat maatregelen nemen. Allereerst door het verhogen van de direct oplegbare boetes voor o.a. het niet hebben van een RI&E en vervolgens het uitbreiden van de controles door de Inspectie SZW. Om meer controles te realiseren wordt de manpower van de Inspectie SZW de komende jaren uitgebreid.

Maar als we spreken over arbeidsrisico’s dan spreken we natuurlijk niet alleen over het risico om beboet te worden. We mogen best benadrukken dat het ook een morele plicht voor de werkgever is om te zorgen dat zijn werknemers veilig kunnen werken. Want laten we eerlijk zijn: we willen toch liever niet geconfronteerd worden met arbeidsongevallen. Elk arbeidsongeval gaat, afhankelijk van de ernst van het ongeval, in meer of mindere mate gepaard met menselijk leed. Dit betekent dat we niet alleen mogen spreken over de financiële gevolgen van het niet hebben van een bepaald niveau van veiligheid in het bedrijf, maar ook over de menselijke gevolgen.

Cultuur binnen bedrijven is ook nog bepalend voor de manier waarop er omgegaan wordt met veiligheid. In sommige bedrijven, vooral in het MKB maar ook binnen grote bedrijven, is er veel aandacht voor wat er gepresteerd wordt, maar niet voor de manier waarop. Als voorbeeld willen we noemen de discussie die nu al jaren loopt rond het werken op hoogte in de bouw. Jaarlijks hebben we weer een aantal dodelijke bedrijfsongevallen in verband met het vallen van hoogte. Dit jaar alleen al 4 mensen.

Op dit moment beleven we weer een hoogconjunctuur. De druk op medewerkers om meer te presteren wordt met de dag groter. Voor veel werknemers betekent dit meer stress en soms een burn-out. Laten werkgevers de risico’s zo oplopen?

Bijkomende oorzaak is de manier waarop door bedrijven machines gekocht worden. Meestal in goed vertrouwen. Veel bedrijven zijn zich ervan bewust dat een machine moet voldoen aan de Europese wetgeving voor machines. Maar de meesten hebben geen of onvoldoende kennis om dit op een goede wijze te controleren. Realiseert men zich wel dat direct als de machine in het bedrijf in gebruik genomen wordt, de veiligheid van de machine ook hun verantwoording wordt? Daarnaast kan men zich afvragen hoe het gesteld is met de veiligheid van de machines die al langer binnen het bedrijf staan. Zijn deze machines wel veilig? Voldoen ze aan de minimale veiligheidseisen die de wet eraan stelt? Is werken met onveilige machines niet risico verhogend?

We bieden u hierover een workshop, gegeven door twee specialisten op het gebied van machineveiligheid en arbeidsomstandigheden. Twee specialisten met jarenlange ervaring, die staan voor een hele praktische benadering van veiligheid.

Dus een No Nonsens Workshop.

 

Over de auteur

Herman Biallass RRM RMiA

Herman Biallass RRM RMiA

Bestuurstaken:
- Verbinding behouden en optimaliseren met de leden
- Communicatie;Nieuwsbrief; Website; LinkedIn
- Helicopterview werk/studiegroepen 
- Contacten met secretariaat Buvoo
- Werkgroep Cyber Risks

Drijfveren:
Kennis delen, mensen motiveren, projectmatig werken en concepten in de markt zetten, geven mij  energie.

Expertise:
Vanuit mijn brede expertise ben ik inzetbaar als Risicomanagement Consultant & Coach voor detachering of opdracht.

©BusinessRiskAssessmentTool
Continuïteit is voor alle bedrijven en organisaties van essentieel belang. De behoefte aan ondersteuning en begeleiding wordt daarom steeds groter. Met mijn ©BusinessRiskAssessmentTool kom ik tegemoet aan deze wensen, met als belangrijkste doelstelling: Inzicht Kernrisico's; Minimalisering Risicokosten & Maximalisatie Waardecreatie!

Risicomanagement Dienstverlening voor Assurantiemakelaars:
Mijn kracht zit in het verbinden van mensen en coaching d.m.v. training on the job. Zo help ik mens en organisatie in tijden van verandering en implementatie van Risicomanagement Dienstverlening.

Gerelateerd

Risk management studie award 2019 voor veiligheid in gemeenten

Risk management studie award 2019 voor veiligheid in gemeenten

In 2019 is de Riskmanagement studie award uitgereikt aan Johan Kloppenburg (Management of Safety, He...

Read More >
 UITNODIGING: "Organisational Resilience - Brengt samenwerking ons verder?",

UITNODIGING: "Organisational Resilience - Brengt samenwerking ons verder?",

Het Genootschap voor Risicomanagement nodigt u van harte uit, voor het event van het BCI Chapter Net...

Read More >
Uitreiking GvRM Risk Management Studie Award 2019 op het Risk & Reslience Festival

Uitreiking GvRM Risk Management Studie Award 2019 op het Risk & Reslience Festival

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Om dat te stimuleren is de Ri...

Read More >