X
11sep

WORKSHOP ARBO EN MACHINEVEILIGHEID RISICO’S VOOR ONDERNEMERS

Herman Biallass RRM |11 sep, 2019 | Events, Events 2019, Risicomanagement, Arbo | Bekeken (1537) | TERUG|
LOCATIE: Barneveld, Mercuriusweg 30
DATUM: maandag 14 oktober 2019 van 13.30 uur tot 16.30 uur, met aansluitend een netwerkborrel

PROGRAMMA

13.00        -          13.30 uur        Inloop

13.30       -          13.45 uur         Welkom door Bert Stap, directeur IVOB (https://ivob-opleidingen.nl/)

13.45        -          14.20 uur        Wettelijke plichten voor werkgever om veilige machines ter beschikking te stellen.
                                                    Hanswillem Wilbrink, directeur ESV Technisch Adviesbureau BV (https://esvta.nl/)

14.20        -          14.55 uur         Risico’s van niet naleven van de ARBO-verplichtingen. Bert Stap, directeur IVOB

14.55        -          15.15 uur         Pauze

15.15        -          16.00 uur        Werkopdracht in kleine groepen

16.00        -          16.30 uur        Vragenronde

16.30 uur                                    Afsluiting en netwerkborrel

OMSCHRIJVING

In de media hebben we al verschillende keren kunnen lezen dat 50% van de Nederlandse Bedrijven geen Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft in februari 2019 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Zij gaat maatregelen nemen. Allereerst door het verhogen van de direct oplegbare boetes voor o.a. het niet hebben van een RI&E en vervolgens het uitbreiden van de controles door de Inspectie SZW. Om meer controles te realiseren wordt de manpower van de Inspectie SZW de komende jaren uitgebreid.

Maar als we spreken over arbeidsrisico’s dan spreken we natuurlijk niet alleen over het risico om beboet te worden. We mogen best benadrukken dat het ook een morele plicht voor de werkgever is om te zorgen dat zijn werknemers veilig kunnen werken. Want laten we eerlijk zijn: we willen toch liever niet geconfronteerd worden met arbeidsongevallen. Elk arbeidsongeval gaat, afhankelijk van de ernst van het ongeval, in meer of mindere mate gepaard met menselijk leed. Dit betekent dat we niet alleen mogen spreken over de financiële gevolgen van het niet hebben van een bepaald niveau van veiligheid in het bedrijf, maar ook over de menselijke gevolgen.

Cultuur binnen bedrijven is ook nog bepalend voor de manier waarop er omgegaan wordt met veiligheid. In sommige bedrijven, vooral in het MKB maar ook binnen grote bedrijven, is er veel aandacht voor wat er gepresteerd wordt, maar niet voor de manier waarop. Als voorbeeld willen we noemen de discussie die nu al jaren loopt rond het werken op hoogte in de bouw. Jaarlijks hebben we weer een aantal dodelijke bedrijfsongevallen in verband met het vallen van hoogte. Dit jaar alleen al 4 mensen.

Op dit moment beleven we weer een hoogconjunctuur. De druk op medewerkers om meer te presteren wordt met de dag groter. Voor veel werknemers betekent dit meer stress en soms een burn-out. Laten werkgevers de risico’s zo oplopen?

Bijkomende oorzaak is de manier waarop door bedrijven machines gekocht worden. Meestal in goed vertrouwen. Veel bedrijven zijn zich ervan bewust dat een machine moet voldoen aan de Europese wetgeving voor machines. Maar de meesten hebben geen of onvoldoende kennis om dit op een goede wijze te controleren. Realiseert men zich wel dat direct als de machine in het bedrijf in gebruik genomen wordt, de veiligheid van de machine ook hun verantwoording wordt? Daarnaast kan men zich afvragen hoe het gesteld is met de veiligheid van de machines die al langer binnen het bedrijf staan. Zijn deze machines wel veilig? Voldoen ze aan de minimale veiligheidseisen die de wet eraan stelt? Is werken met onveilige machines niet risico verhogend?

We bieden u hierover een workshop, gegeven door twee specialisten op het gebied van machineveiligheid en arbeidsomstandigheden. Twee specialisten met jarenlange ervaring, die staan voor een hele praktische benadering van veiligheid.

Dus een No Nonsens Workshop.

 

Over de auteur

Herman Biallass RRM

Herman Biallass RRM

Doelgericht samenwerken met oog voor detail, is de kern van mijn aanpak. Verzekeren is hierbij slechts een afgeleide van de risicoanalyse en dat betekent niet altijd dé oplossing.  In mijn  analyse richt ik mij op de schaderisico’s, die impact hebben op de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfscontinuïteit.
Hiervoor gebruik ik het  4-T Risk Mitigation Model: Terminate–, Treath–, Transfer–, Tolerate the risk. 
De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor het bepalen, opzetten en aanpassen van het riskmanagementbeleid en/of het optimaliseren van het (internationale) verzekeringsprogramma.

Mijn motto:
- Ben betrokken
- Werk als team
- Doe het goed
- Focus op doelen

Mijn drijfveren:
Kennis delen, mensen motiveren, projectmatig werken en doorontwikkelen van riskmanagementconcepten, geven mij energie.

Hobby's: 
- Wandelen
- Lezen 
- Roeien 
- Transcendente Meditatie (TM)
- Paardensport

Gerelateerd

‘Spionagepixel’ in e-mails blijft groot risico voor privacy - auteur Marijn Ceulemans

‘Spionagepixel’ in e-mails blijft groot risico voor privacy - auteur Marijn Ceulemans

Steeds meer adverteerders steken 'spionagepixels' in hun e-mails. Die praktijk is aan een op...

Read More >

Risicodialoog als bruikbaar instrument voor de onderneming

Als ondernemer heeft u doelstellingen. U wilt bijvoorbeeld uw bedrijf laten groeien, bedrijfscontinu...

Read More >
Deel 3 | De overeenkomsten tussen ultratrailruns en risicomanagement

Deel 3 | De overeenkomsten tussen ultratrailruns en risicomanagement

Deel 3 van mijn serie blogberichten over de overeenkomsten tussen ultratrailruns en risicomanagement...

Read More >