X
29jun

Beste GvRM leden, voor u vakantie gaat vieren nog even een bericht van het bestuur.

Communicatie GvRM | Website | Bekeken (130) | TERUG|

Eindelijk is het dan zo ver. Na meer dan een jaar van Webinars en video vergaderingen ben ik blij mensen weer persoonlijk te kunnen spreken. Deze week, 1 juli, vindt onze eerste fysieke bijeenkomst sinds lange tijd plaats

Voor leden

Het bestuur gaat graag in gesprek met jullie als leden. Van onze kant willen wij weten wat onze leden doen en welke specifieke deskundigheid jullie hebben.

Daarvoor hebben wij een ledenportal op de website die ingevuld kan worden. Daar kunnen leden elkaar ook op vinden, om vragen te stellen of om de samenwerking met elkaar op te zoeken. Dat is één van de vele meerwaarde van het genootschap.

Misschien is nu ook een goede gelegenheid om even in te loggen en te controleren of je gegevens nog actueel zijn.

Wat houdt jullie bezig en welke onderwerpen zijn voor jullie het meest interessant? En misschien wil je wel een onderwerp presenteren, een recensie van een boek over (een onderdeel van) risicomanagement schrijven voor de website.

Heb je ideeën, suggesties of punten waar wij kunnen verbeteren? Neem dan even contact op met een van de bestuursleden rechtstreeks of via communicatie@gvrm.nl. Wij zijn er immers voor jullie.

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit 6 leden die naast de eigen bezigheden het GvRM er nog even bij doen. Met veel plezier!

Helaas zijn op dit moment 2 bestuursleden wegens ziekte en persoonlijke omstandigheden tijdelijk niet beschikbaar. Natuurlijk springen de collega’s bij.

Verder vooruitkijkend lopen begin volgend jaar de zittingstermijn van 3 bestuursleden af waarvan er één statutair niet herkiesbaar kan zijn.

Wat extra hulp zou dus zeer welkom zijn. Daarom zoeken wij leden die kunnen en willen bijspringen om met het bestuur mee te lopen en eventueel later tot het bestuur toe willen treden.

Lijkt het je interessant, neem dan even contact op met een bestuurslid en wij maken snel een afspraak voor een goed gesprek.

Bijeenkomsten

Op 1 juli, bespreekt Wimjan Bos zijn boek “Als het er echt om gaat” met ons op Landgoed Doorn

Uiteraard wordt rekening gehouden met de bestaande Corona maatregelen. Nog niet aangemeld? Kijk dan even op de website en meld je aan!

Voor september hebben wij nog een Webinar in de planning. Bestuurslid Mandy van den Broek zal dan spreken over de (nieuwe) Klokkenluidersregeling. Ook daarvoor kun je al aanmelden, kijk even op de website.

En natuurlijk is er op 4 november weer het Risk & Resilience Festival. Vorig jaar kon dat alleen digitaal, maar dit jaar kunnen wij elkaar weer fysiek ontmoeten. Wel houden wij natuurlijk rekening met alle  Corona maatregelen.

Organisatiepartners Primo Nederland, Universiteit Twente en het GvRM werken hard aan de voorbereiding van het event. Het wordt weer een mooi programma, zeker de moeite waard om die datum vrij te houden voor een bezoek aan Twente.

In 2019 hadden wij met een groep leden de avond vóór het Festival een netwerkborrel en diner. Dat willen wij voor deze editie weer organiseren eventueel gecombineerd met een overnachting. De kosten zijn nu nog niet bekend maar zullen voor eigen rekening zijn.

Als daar belangstelling voor is, laat dat alvast even weten via communicatie@gvrm.nl

Focusgroepen

In september zullen wij starten met de eerste twee focusgroepen. Deze groepen wordt gevraagd eenmaal per jaar een artikel te publiceren en/of een bijeenkomst te helpen organiseren op dat specifieke onderdeel van ons vakgebied.

Er zijn al twee groepen in de maakt, één groep zal zich bezighouden met Cyberrisico’s en een andere groep met Veiligheid. Een aantal leden heeft al interesse kenbaar gemaakt. Ook u kunt zich hiervoor aanmelden via bovengenoemd email adres.

In een volgend bericht meer informatie daarover.

Financieel

Veel van onze leden hebben de contributiefactuur inmiddels voldaan. Een enkel lid is daar nog niet aan toe gekomen. Kijk het s.v.p. nog even na. Alvast dank namens onze penningmeester.

En dan de controle op de financiën. In de ledenvergadering afgelopen februari heeft de kascommissie de jaarcijfers en verantwoording van de penningmeester goedgekeurd. Wat wij in die vergadering niet hebben gedaan is een kascommissie benoemen voor het volgende jaar.

Dat punt is er tussendoor geglipt en dat heb ik dus niet goed gedaan. Excuses daarvoor. In de verwachting dat de leden daar mee akkoord gaan heb ik de kascommissie van verzocht ook het volgende jaar voor hun rekening te nemen. Mochten er leden zijn die daar niet mee akkoord zijn, stuur dan een email aan de secretaris via secretaris@gvrm.nl. Dan zullen wij bij een volgende bijeenkomst formeel een commissie benoemen.

Genoeg voor nu. Wij hopen jullie allemaal snel weer te spreken.

Namens het bestuur wensen wij jullie een goede zomer toe.

Bert Oostdam

Voorzitter GvRM

voorzitter@gvrm.nl

+31 6 53761283

 

Over de auteur

Gerelateerd

Geen artikelen