X
01jul

WBTR ook voor het Genootschap van kracht - auteur Ronald van Tol, secretaris GvRM

Ronald van Tol | Bekeken (117) | TERUG|

WBTR staat voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en deze wet (Boek 2 Burgerlijk Wetboek) regelt de (juridische) organisatie van een rechtspersoon. Deze wet gold al voor de B.V. en de N.V. maar is vanaf 1 juli 2021, zij het in wat aangepaste vorm, ook van toepassing op de rechtspersonen vereniging en stichtingen. Maar dan ook voor elke stichting en vereniging. Van kaartclub tot branchevereniging en van voetbalclub tot personeelsvereniging: elk bestuur en elke vereniging krijgt er mee te maken. En dus ook het Genootschap voor Risicomanagement, want wij zijn een vereniging.

De aanpassing van de wet beoogt een betere en professionelere organisatie van verengingen en stichtingen. Vooral omdat een slechte organisatie jaarlijks leidt tot onenigheid, fraude en faillissementen. En die kunnen weer leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid, van bestuurders met alle vervelende gevolgen van dien, en wanbeheer.

De voorschriften in de wet die de zaken veranderen hebben met name betrekking op (financieel) beheer, het toezicht, de stemverhouding binnen het bestuur en wat te doen wanneer het bestuur plots in zijn geheel niet meer beschikbaar is. Bij het Genootschap is een aantal zaken al goed geregeld, maar een aantal punten verlangt wel aanscherping. Bovendien is de wet hier en daar strenger dan we het nu geregeld hebben, zoals bijvoorbeeld bij het toezicht.

Het bestuur heeft een stappenplan, gebaseerd op juridisch onderzoek naar de nieuwe wet en hanteert dat stappenplan om de statuten, het huishoudelijk reglement en de organisatie van het Genootschap, waar nodig, aan te passen. Wij verwachten eind november 2021 een concept gereed te hebben. Dit concept wordt voorgelegd aan de leden met het verzoek hierover het bestuur te adviseren. Hierna wordt aan de leden, in de algemene ledenvergadering in het begin van 2022, de aanpassingen voorgelegd met het verzoek te beslissen over de nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en organisatie.

De wet gaat in per 1 juli; is het dan geen probleem dat wij onze statuten nog niet hebben aangepast? Nee, je hebt als vereniging 5 jaar de tijd om je statuten aan te passen. Bovendien hebben we al op belangrijke punten werkafspraken, zoals het hanteren van het vier ogen principe en een goede (financiële) jaarverslaggeving en werken we volgens een begroting. We lopen dus geen groot risico niet aan de wet te voldoen. Bovendien is aantoonbaar dat we met de aanpassingen bezig zijn.

Op zich zijn we positief over de wet omdat deze je er toe aanzet de zaken nog beter te regelen. Het maakt je als bestuurder ook nog meer bewust van de rol die je hebt in een vereniging: hoe je je als “goed huisvader” hoort te gedragen. Maar ook je rol naar buiten toe wordt duidelijker: Hoe je je dient te gedragen als “goed koopman”.

We houden jullie op de hoogte middels de nieuwsbrief. Als je in de tussentijd vragen hebt of suggesties stuur dan een mail naar secretaris@gvrm.nl. Je krijgt dan antwoord op je vraag en een verwelkoming van je idee.  

Over de auteur

Ronald  van Tol

Ronald van Tol

Ronald van Tol MMC CMC is een doordenkend generalist, vindingrijk analyticus, lateral en logisch denker en intuïtief vormgever. “Uncommon sense want het moet wel werken.“ Zijn opdrachtgevers zijn directies en raden van bestuur van commerciële organisaties in industrie, ICT en andere zakelijke dienstverlening. Ook beleidsmakers van overheidsorganisaties maken van zijn diensten gebruik. Ervaring en opleiding komen voort uit:

  • (Directie)functies met eindverantwoordelijkheid in (chronologisch): bankieren (Credit Lyonnais Bank, NIBC), ICT en business (Volmac, Capgemini), en Management consultancy (Capgemini, Gemini Consulting en zelfstandig ondernemerschap). De verantwoordelijkheden betreffen operations en commercie.
  • Opleidingen: Hotelschool (Maastricht), Bedrijfseconomie (Erasmus), Management Consultancy (Vrije Universiteit) en Mediation (ADR instituut, UvA).
  • Stimuleren van burgerparticipatie bij ondernemers: Economisch beleid van een gemeente, Vergrijzing en productiviteit, Expliciteren van kennis en Uitvoeren van praktijkonderzoek.
  • Het vormgeven en leiden van veranderingstrajecten, onder andere door programma management.

Ronald is mede oprichter prof. dr. van Aken van het platform Advieskwaliteit.

Lid van Nederlands Centrum voor Commissarissen en directeueren.

Daarvoor was hij lid van het bestuur van MKB Bergen op Zoom en MKB Brabant. 

Als lid en president van Lionsclub Bergen op Zoom heeft Ronald een landelijke dag voor doof-blinde mensen georganiseerd. Hij heeft lezingen gegeven op internationale bijeenkomsten over levensloop en vergrijzing.

Hij is auteur van de volgende boeken

  • Cijfers bijten niet, verschenen bij Haystack
  • Prioriteiten in Bergen op Zoom, economie agenda
  • Ontvangst in Bergen op Zoom, city marketing

Ronald is getrouwd, heeft twee kinderen, en woont in Gorinchem.

Gerelateerd

Geen artikelen