X
14aug

Wimjan Bos: "Als het er echt om gaat"

Regina Edoo | Bekeken (93) | TERUG|

‘De toezichthouder zegt: je moet alles weten, want anders kun je niet managen. Ik ben meer van de school dat je het per definitie toch niet weet, dus zorg ervoor dat je op alle scenario's agile bent.' aldus Els de Groot, CRO Rabobank.

Hoe gaan topbestuurders met risico's om als het er écht om gaat? Vallen ze dan terug op procedures en protocollen, of speelt de menselijke factor dan een hoofdrol? Dit type vragen stelde organisatieadviseur Wimjan Bos aan tien bekende en minder bekende topbestuurders.

Jan Peter Balkenende, Thijs Smit, Annette Mosman, Annemarie Jorritsma, Petra van Hoeken, Els de Groot, Jan Nooitgedagt, Henny te Beest, Sabijn Timmers-Janssen, Gerard Bakker zijn allen bestuurders bij grotere ondernemingen of overheden, zoals Telegraaf Media Groep, Generali, APG, SNS Reaal en Ministeries als Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. Zij stonden en staan nog soms in het midden van de storm met de vraag al of niet overstag te gaan.

Wanneer helpers weg zijn en intuïtie en normen leidend worden hebben bestuurders tot dan toe de cultuur in hun organisatie zo gevormd dat die besluitvorming goed is. Ook als je daar na een tijdje weer op terug kijkt?

Annette Mosman noemt dat onder andere organiseren van counterveiling power, de purpose van de risicomanager. Thijs Smit benadrukt dit door de tsunami aan regels ondergeschikt te verklaren aan ingrepen op het niveau van cultuur.

Wimjan Bos heeft deze bestuurders geïnterviewd juist over dat moment in het midden van de storm. Wimjan laat ons die gesprekken zien en ervaren. Hij legt de dilemma’s voor en benadrukt het belang van de rol van de risicomanager.

Tijdens de masterclass op 1 juli, georganiseerd door het GvRM heeft Wimjan Bos in een interactieve sessie e.e.a. toegelicht en besproken met ons.  Zie ook een verslag hiervan op de crisismanager.nl

 


 

Over de auteur

Gerelateerd

Geen artikelen