X
16nov

Prijs voor onderzoek naar risicomanagement bij Stedin - door Henk-Jan Buist

Communicatie GvRM |16 nov, 2021 | Bekeken (194) | TERUG|

Op het Risk & Resilience Festival bij de Universiteit Twente is begin november de Study Award uitgereikt aan onderzoek binnen risicomanagement. De prijs ging dit jaar naar Kirsten Noteboom voor haar onderzoek naar de controle van Stedin over strategische risico’s. De jury van het Genootschap voor Risicomanagement kijkt voor het beoordelen van de scripties naar de toepasbaarheid, originaliteit en professionaliteit van het onderzoek. De scriptie van Noteboom was volgens de jury de beste inzending.

Kritische Risico Indicatoren

Noteboom onderzocht hoe Kritische Risico Indicatoren (KRI’s) de risicobeheersing van een organisatie kunnen verbeteren aan de hand van een praktijkvoorbeeld bij Stedin. In diens jaarverslag worden risico’s benoemd en geclassificeerd in een risicomatrix. Met KRI’s wordt het risico voorspeld aan de hand van een aantal criteria. ‘Zo kan bijvoorbeeld veiligheid gemeten worden aan de hand van het aantal incidenten,’ licht Noteboom toe. Stedin vindt het heel belangrijk dat elk incident wordt gemeld. Als het aantal veiligheidsincidenten toeneemt, zou het kunnen dat het risico op grote incidenten in aantal of omvang ook gaat toe nemen. Aanvullende bewustwording is dan nodig.’

Daarbij heeft ze onder meer onderzocht welke data de organisatie nu al heeft die kunnen worden gebruikt voor KRI-scores. ‘Voor andere doeleinden wordt al veel verzameld en beschikbaar gemaakt via Power BI, en interne en externe documentatie, ook bijvoorbeeld in het jaarverslag,’ vertelt Noteboom. ‘Het onderzoek keek naar wat de theorie precies inhoudt, welke risico’s zijn er en welke gegevens zijn relevant om dat te beoordelen.’

Theorie op praktijk toegepast

Ze geeft daarbij ook adviezen hoe deze vorm moeten worden gegeven in de organisatie en hoe medewerkers kunnen worden ondersteund. De jury prees het gestructureerd en gedegen onderzoek, dat theorie toepast op praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen geeft om het advies verder te implementeren. ‘Het onderzoek van Kirsten voorziet in een sterke aanvulling op het vakgebied van risicomanagement en is een voorbeeld van de bijdrage van risicomanagement aan een gezonde en duurzame bedrijfsvoering,’ aldus de jury.

Breed vak

Noteboom studeerde Bedrijfseconomie (nu Finance & Control) aan Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS) waar ze afstudeerde met een B.A.Sc. ‘Op de middelbare school vond ik cijfers en balansen al interessant, dus ik heb gekeken naar iets in die richting. Accountancy leek me veel focus hebben op dat specifieke vak en ik wilde graag breder kijken.’ Met Finance & Control kreeg ze een bredere blik op het vakgebied. ‘Je kiest een bepaalde opleiding, maar eigenlijk kun je nog alle kanten op.’ De interesse in risicomanagement bracht haar naar de minor Risicomanagement en gedrag. ‘Dat leek me pittig en uitdagend. Je kijkt tijdens de minor naar de praktijk, werkt samen met bedrijven en verdiept je verder in het risicomanagement en bepaald gedrag dat hierbij komt kijken.’

Eerdere Awards

De Study Award wordt jaarlijks uitgereikt aan interessant onderzoek in het vakgebied van risicomanagement om de aandacht hiervoor te stimuleren. Vorig jaar won Karlijn Wiggers van de Universiteit Twente met haar scriptie ‘De Fysicalisatie van Risicomodellen’. En een jaar eerder ging de Study Award naar Johan Kloppenburg van de Technische Universiteit Delft met zijn MoSHE-scriptie ‘Die pet past ons allemaal’.