X
19nov

Risk management studie award 2019 voor veiligheid in gemeenten

In 2019 is de Riskmanagement studie award uitgereikt aan Johan Kloppenburg, die zijn scriptie heeft geschreven om af te studeren op de opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) van de Technische Universiteit te Delft. Het onderwerp van zijn studie betreft het betrekken van inwoners van de gemeente bij het opstellen van een risicoprofiel van de betreffende gemeente. De Award is door het Genootschap voor Risicomanagement ingesteld om de kennis over en onderzoek naar risicomanagement te bevorderen. Daarnaast moet de award een stimulans zijn voor studenten om kennis te maken met dit vakgebied en te kiezen voor dit vak.

Scriptie

De scriptie van Johan Kloppenburg draagt de titel “Die pet past ons allemaal”, een bekend adagium uit de jaren 90, waarmee de politie vooral de inwoners opriep met hen mee te werken. Dat is nu precies het onderwerp van zijn onderzoek, waarin verondersteld wordt dat de burger niet slechts overal risico’s in ziet en dan vooral in de eigen wijk. Het tegengestelde standpunt wordt ingenomen: de burger weet als geen ander waar het om gaat in zijn of haar wijk. Door die informatie te delen en te adviseren over risico’s en hoe daar mee om te gaan ontstaat een betere beheersbaarheid.

Interessant aan de studie is een aantal modellen dat in deze context worden geplaatst, zoals de participatieladder, het onderscheid in burgerstijlen en enkele zienswijzen van meer psychologische aard. Deze laatste zijn nodig om onder andere onderscheid te maken tussen gevoel van onveiligheid en een meer objectieve vaststelling van het risico. In de onderzochte gemeente werd toch ook wel duidelijk dat gemeenten de inwoners vooral zien als bron van informatie (informant) en minder als participerend. Eén van de uitdagingen momenteel in het participatiemodel dat wordt voorgestaan door beleidsmakers. Daarmee is de scriptie een bijdrage aan de actuele discussie hoe om te gaan met een participerende burger (Omgevingsbeleid).

Met de theorie is een kader gecreëerd, dat is getoetst in de praktijk. Die toetsing is in een onderzoek belangrijk omdat het praktijkonderzoek betreft. In dit geval is dat gedaan met een evaluatie van het proces van opstellen door middel van interviews en participatieve sessies. De jury van de award had graag gezien dat deze toets bij de inwoners was gehouden, maar had er begrip voor dat in het kader van scriptieonderzoek dit wel een grote belasting was.

Award

Op 7 november 2019 werd tijdens het risk & resilience festival in Enschede de award uitgereikt door de voorzitter van de jury, Gea Kolk. Zij benadrukte nog dat de jury het bijzonder waardeerde dat risicomanagement betrokken werd op de mensen die het uiteindelijk aangaat: de inwoners. Het getuigt van lef om die verandering onderwerp van de studie te maken.

De award bestaat uit het bronzen beeld Duindigt (zie titelfoto), een geldprijs, een oorkonde en het lidmaatschap van het genootschap en wordt sinds 1994 uitgereikt. Winnaar Johan Kloppenburg hield na de uitreiking een interessante lezing over zijn onderzoek voor een groot aantal geïnteresseerden.

Jury

De jury bestaat uit de volgende personen: Koos Vegting,Gea Kolk, Harrie Janssen en Ronald van Tol.

 

Riskmanagement studie award 2020

Ook in 2020 wordt de studie award Riskmanagement weer uitgereikt aan een student of promovendus, die onderzoek doet naar een onderwerp uit dit vakgebied en daarmee afstudeert of promoveert. Als je van plan bent om op dit onderwerp af te studeren of te promoveren in de periode november 2019 tot augustus 2020 nodigen we je van harte uit contact met ons op te nemen en je voornemen kenbaar te maken. Stuur in dit geval een mail naar award@gvrm.nl

De uitreiking van de award 2020 vindt plaats op 5 november 2020 tijdens het Risk and resilience festival. Het festival vindt plaats op de Technische Universiteit Twente.

Voorwaarde voor deelname is dat het onderzoek plaats vindt in het kader van het afstuderen aan HBO- of Master-opleiding (eindthesis) dan wel te promoveren aan een Universiteit. Betreffende scriptie dan wel promotieonderzoek moet met minimaal een voldoende zijn beoordeeld om mee te dingen voor de award.

 

Titelfoto

Personen op de titelfoto van links naar rechts:
Harrie Janssen | Jurylid
Johan Kloppenburg  | Winnaar Award 2019
Bert Oostdam | Voorzitter GvRM
Gea Kolk | Jurylid
Ronald van Tol | Jurylid
Ontbreekt: Koos Vegting

De auteur Ronald van Tol MMC, is lid van de jury Risk Management studie award 2019

Over de auteur

Ronald  van Tol MMC

Ronald van Tol MMC

Ronald is organisatie adviseur en interim manager, Financieel, IT en organisatiekunde, gespecialiseerd in integraal rapporteren.

Gerelateerd

‘Spionagepixel’ in e-mails blijft groot risico voor privacy - auteur Marijn Ceulemans

‘Spionagepixel’ in e-mails blijft groot risico voor privacy - auteur Marijn Ceulemans

Steeds meer adverteerders steken 'spionagepixels' in hun e-mails. Die praktijk is aan een op...

Read More >

Risicodialoog als bruikbaar instrument voor de onderneming

Als ondernemer heeft u doelstellingen. U wilt bijvoorbeeld uw bedrijf laten groeien, bedrijfscontinu...

Read More >
Hoe breng je Cyberrisico's met impact in kaart?

Hoe breng je Cyberrisico's met impact in kaart?

Door de toename van cyberincidenten en cybercrime en de vaak verstrekkende gevolgen ervan zijn cyber...

Read More >