X
29nov

Samenvatting van de MoSHE-scriptie ‘Die pet past ons allemaal’ - Winnaar GvRM Risk Management Studie Award 2019

Hier treft u de samenvatting aan van de MoSHE-scriptie ‘Die pet past ons allemaal’. De presentatie van Johan Kloppenburg gehouden tijdens Award uitreiking, tijdens het Risk & Resilience Festival is ook vrijgegeven en bijgevoegd!

In 2019 is de Riskmanagement studie award uitgereikt aan Johan Kloppenburg, die zijn scriptie heeft
geschreven om af te studeren op de opleiding Management of Safety, Health & Environment
(MoSHE) van de Technische Universiteit te Delft. 

Johan Kloppenburg Samenvatting MoSHE20, TU-Delft 12 januari 2019

Het bestuur van de veiligheidsregio moet een beleidsplan vaststellen, onderbouwd door een risicoprofiel. 
Bijbehorende scenario’s zijn een manier om te communiceren. Bij het opstellen ontbreken de burgers. De Omgevingswet bepleit een beweging waarbij burgers worden betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

In dit onderzoek worden deze werelden bij elkaar gebracht:
Burgerparticipatie heeft meerwaarde bij onzekere en ambigue risico’s. Voorwaarden zijn:
Een goede diagnose, duidelijke keuzes, stellen van doelen, betrokkenheid op hoog niveau, aansluiten op het 
besluitvormingsproces, volledig geïnformeerd, representativiteit deelnemers, intensiteit participatie,contextgericht, maatwerk per onderwerp en doelgroep, geschoolde begeleiding, persoonlijk, interesse in de burger, eerlijk, en vertrouwen in de burger. 

Doelen zijn: 
Aanreiken van informatie aan, en bewustmaken van burgers, raadsleden en hulpverleners, halen van informatie en 
onderzoeken van lokale inzichten, verbeteren van de kwaliteit van het risicoprofiel en besluiten.

Biases en heuristieken spelen een belangrijke rol bij risicoperceptie: 
Het verontwaardigingsmodel van Sandman geeft inzicht in vertellen van de waarheid als je met burgers communiceert. Volgens Slovic gaan we op verschillende manieren met risico’s om: risico als analyse en risico als gevoel en moeten we rekening houden met de grenzen van ons ervaringssysteem en de affect-heuristiek. Ook hebben we kennis gemaakt met de ‘narrige burger’ van Helsloot. Door het combineren van burgerparticipatie met de emotionele dialoog en het risicogesprek kunnen we de biases en heuristieken ondervangen.

De participatiestrategie bestaat uit het model van Martín die vijf aspecten benoemt: 
Wie, wat, waar, hoe en wanneer. Aangevuld met waarom en waarvoor. Het model is gecombineerd met het afwegingskader van Pröpper en Steenbeek. Als doelgroepen voor burgerparticipatie worden ook raadsleden en hulpverleners meegenomen. Voor het bepalen van de strategie wordt een zogenaamde participatieladder gebruikt. Uit semigestructureerde interviews blijkt dat slechts 1 veiligheidsregio burgers heeft geraadpleegd over het risicoprofiel. Alle gemeenteraden zijn wel geïnformeerd of geraadpleegd. 

Leerpunten uit gefocuste interviews zijn: 
Je hebt bevlogen mensen nodig, er moet aanleiding zijn, een goede stakeholderanalyse is noodzakelijk, je moet vooraf informatie delen en je moet de interne organisatie meenemen. Eenenveertig mensen hebben meegewerkt aan participatiesessies, waarbij veel lokale inzichten zijn opgedaan. Zoals het toenemende risico van vergrijzing. De toepassing van het risicogesprek en de emotionele dialoog bleken effectief. Er zijn risico’s benoemd die nog niet waren onderkend. Voorbeelden zijn terrorisme, cyberdreiging en ondermijning.

Het inzetten van burgerparticipatie heeft een duidelijke meerwaarde:
Burgerparticipatie is een goede manier om lokale inzichten en risico’s zichtbaar te maken in het risicoprofiel en te communiceren over risico’s met burgers, raadsleden en hulpverleners.

 

Over de auteur

Johannes Kloppenburg

Johannes Kloppenburg

Wie is Johan Kloppenburg

Eerlijk, vastberaden, gevoelsmens, sociaal, breed en humoristisch.

 

Ik ben iemand die zijn nek uitsteekt als hij ergens in gelooft en zich open en kwetsbaar opstelt naar anderen. Met humor en op een eerlijke manier neem ik anderen mee in mijn enthousiasme. Ik ben sociaal ingesteld en wil samen met anderen de klus klaren. Ik ben een gevoelsmens die zich vol passie kan vastbijten in een interessant onderwerp. Vastberaden, doelgericht, gedreven en met oog voor kwaliteit werk ik aan complexe taken waar anderen op stuklopen. Uit zulke klussen haal ik juist energie en motivatie om door te gaan. Ik breng complexe taken tot een goed eind door mijn brede analytische kijk op zaken en improvisatievermogen.

Ambitie: ideale arbeidsomgeving

Wat ik het liefst zie in mijn ideale arbeidsomgeving is vertrouwen. Vertrouwen tussen collega's, vertrouwen in elkaars vaardigheden en vertrouwen van het management in de medewerkers. Wat ik verder belangrijk vind is ruimte voor zelfontplooiing, het kunnen tonen van eigen initiatief en de mogelijkheid tot het zelfstandig kunnen werken. Het werken in een kleiner team of afdeling vind ik belangrijk om net dat extra stapje te kunnen zetten.

Succesvolle projecten en ontwikkelde vaardigheden

 • Strategies for Communicating about Sustainable Development
  (Virtueel) samenwerken met professionals uit diverse landen is inspirerend, waardevol en geeft nieuwe inzichten.
 • Opstellen regionaal risicobeeld en -profiel
  Oog hebben voor het technische en het bestuurlijke aspect.
 • Project taakverdeling Proactie & Preventie
  Reduceren van een complex probleem naar de essentie.
 • Objectrisicoanalyse
  Veiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel is onacceptabel laag in relatie tot de repressieve risico’s.
 • Operationele Handreiking Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen  
  Je hoeft niet altijd een uitgebreide analyse te maken om tot een goed eindproduct te komen. Soms moet je gewoon beginnen.

 

Interessegebieden en betekenis voor mezelf

 • Muziek: Mijn eerste liefde, waarin ik al mijn creativiteit kwijt kan. Ook in de muziek hou ik van een uitdaging. Ik probeer mijzelf daarom voortdurend te ontwikkelen, zowel op technisch als op creatief gebied. Muziek is voor mij iets dat je met elkaar doet omdat je dan geprikkeld wordt en boven jezelf kan uitstijgen.
 • (Ultra)duursport: Ik hou van ultraduursport omdat ik mijn eigen grenzen op wil zoeken om ze te kunnen verleggen. Naast de uitdaging van de sport op het mentale en lichamelijke vlak zoek ik vooral de beleving van de omgeving en de natuur tijdens urenlange zwerftochten.
 • Wetenschap: Om mijn onmetelijke leergierigheid te bevredigen heb ik een brede belangstelling in allerhande wetenschappelijke onderzoeken. Of het nu gaat om sport, evolutie, biologie, de mens of het heelal. Ik verslind alle artikelen die ik over dit soort onderwerpen kan vinden.

Bijlagen

Gerelateerd

‘Spionagepixel’ in e-mails blijft groot risico voor privacy - auteur Marijn Ceulemans

‘Spionagepixel’ in e-mails blijft groot risico voor privacy - auteur Marijn Ceulemans

Steeds meer adverteerders steken 'spionagepixels' in hun e-mails. Die praktijk is aan een op...

Read More >

Risicodialoog als bruikbaar instrument voor de onderneming

Als ondernemer heeft u doelstellingen. U wilt bijvoorbeeld uw bedrijf laten groeien, bedrijfscontinu...

Read More >
Deel 3 | De overeenkomsten tussen ultratrailruns en risicomanagement

Deel 3 | De overeenkomsten tussen ultratrailruns en risicomanagement

Deel 3 van mijn serie blogberichten over de overeenkomsten tussen ultratrailruns en risicomanagement...

Read More >