X
02dec

Het Risk & Resilience Festival door de ogen van Erik…..

Door het Genootschap voor Risicomanagement was een netwerkdiner georganiseerd op woensdag voorafgaand aan het festival.

Aan 2 ronde tafels waren 14 leden verzameld, die na een voorstel rondje zeer geanimeerd over Risico’s en Oplossingen daarvoor gediscussieerd hebben. Ondertussen werd de innerlijke mens verzorgd met een heerlijk 3-gangen menu en de bijbehorende versnaperingen.

Na een heerlijk ontbijt om 8.30 uur op de stand, die de voorgaande dag door al grotendeels was aangekleed, om de laatste toevoegingen te verzorgen (o.a. vlaggen ophangen).

De 1e key-note spreker was Maarten van Aalst, die namens het internationale Rode Kruis in het ENGELS een zéér goede presentatie verzorgde over de grootste (natuurlijke) bedreigingen voor de samenleving en hoe data-gedreven informatie behulpzaam kan zijn voor besluitvorming op het hoogste niveau.

De 1e parallel sessie bezocht ik Resilience Roulette (technologie georiënteerd) verzorgd door Richard Bliek. Ondanks alle maatregelen komen onverwachte gebeurtenissen altijd voor. Het gaat er dus om dat je moet leren van je ervaringen, de impact van onverwachte gebeurtenissen moet geminimaliseerd worden. Door het testen van onverwachte scenario’s (het liefst zo waarheidsgetrouw mogelijk) kun je tijd winnen en toekomstige problemen sneller identificeren, isoleren en oplossen.

De 2e sessie die ik volgde werd verzorgd door IBI2. Frank Sanders legde kort de noodzaak voor duurzaamheid uit (op weg naar een circulaire economie), waarna Sandra Baan met enkele voorbeelden de praktijk koppelde aan de 5 B’s van het TRIBII-model.

Arie Voorburg (Arcadis) stelde de vraag ‘Hoe duurzaam bent u cq. wilt u zijn?’ Iedereen zal moeten omschakelen, niets doen is GEEN alternatief. Niet duurzaam zijn, betekent dat er verlies aan natuurwaarden optreedt. Op basis van verzamelde data dient daadkrachtige besluitvorming plaats te vinden voor integrale oplossingen. Arie legde het Urban Decision Support Model uit, het geeft inzicht in de complexiteit en samenhang tussen economie, ecologie en sociaal-maatschappelijke aspecten op regionaal-, of lokaal niveau.

Na de wederom goed verzorgde lunch kreeg de 2e key-note spreker Ian McCarthy de ruimte.
Hij legde uit dat gebeurtenissen vaak niet slechts één dimensie raakt maar impact heeft op economische, sociale, technologische en natuurlijke aspecten. Sommige organisaties anticiperen beter dan andere, dit komt doordat ze verschillende beheersingsniveau’s kunnen toepassen afhankelijk van het type risico.

Aansluitend werd de GvRM-award 2019 uitgereikt aan Johan Kloppenburg.

In de 3e parallel sessie liet ik mij verrassen door Arie de Wild met de stelling: “Financiële veerkracht en Risico Management: een gelukkig huwelijk? De ontbrekende schakel is de “effectuation theory”. Vanuit het maximale risico het rendement proberen te verhogen/optimaliseren.

De laatste parallel sessie was voor Marc Westerhof en Henk Kroon. In hoeverre komt duurzaamheid in de jaarverslagen van mkb-bedrijven terug, dit blijkt nog in de kinderschoenen te staan.

De laatste key-note spreker was Stefanie Beninger op naar een veerkrachtige toekomst. Veerkracht wordt het doel, doordat de aard en frequentie van verstoringen impact heeft op elke organisatie. Balanceren tussen gewenste stabiliteit en noodzakelijke verandering.

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel.


Het was weer geweldig om het Risico Event van het jaar te beleven, met zoveel mensen, sprekers en opiniemakers!

 

Erik van Duijnen

Over de auteur

Erik van Duijnen

Erik van Duijnen

Een door de wol geverfde business analyst, die graag vanuit de inhoud toegevoegde waarde levert.

Op het scheidingsvlak van Finance en IT voel ik mij als een vis in het water.

Processen optimaliseren en continu werken aan het oplossen van onvolkomenheden in rapportages.

Nauwkeurig en gedetailleerd samen het totale plaatje inkleuren.

Gerelateerd

Hoe breng je Cyberrisico's met impact in kaart?

Hoe breng je Cyberrisico's met impact in kaart?

Door de toename van cyberincidenten en cybercrime en de vaak verstrekkende gevolgen ervan zijn cyber...

Read More >
Zonder doel geen risico's!

Zonder doel geen risico's!

Vorige keer heb ik u verteld dat ik een serie blogs ga schrijven over mijn ervaringen bij het traine...

Read More >
Ultra trails en risicomanagement, zijn er overeenkomsten?

Ultra trails en risicomanagement, zijn er overeenkomsten?

Hier het 1ste deel van mijn serie, waar ik jullie mee neem in mijn reis richting het lopen van een U...

Read More >