X
06apr

Wat is de impact van Corona op uw organisatie? Deel uw kennis!

Lourens van der Linden |06 apr, 2020 | Bekeken (481) | TERUG|

Bij de aanpak van de coronacrisis in Nederland is de rolverdeling zo dat deskundigen adviseren, ambtenaren mogelijke maatregelen formuleren en dat er door politici besluiten worden genomen.  Door het hanteren van deze drietrapsraket wordt voorkomen dat artsen over beleid gaan en politici niet gaan shoppen in wetenschappelijke gegevens.5           

Om de scoop zo breed mogelijk te maken en er voor te zorgen dat de uitkomst van de bijeenkomst de lading zo goed mogelijk dekt, is het uitgangspunt om mensen uit te nodigen die over verschillende invalshoeken en specialismen beschikken en hierdoor een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Uitgangspunt is dat bij de bijeenkomst deelnemers aanwezig zijn met een achtergrond vanuit:

  • Expertise en ervaringen met het coronavirus
  • Expertise en ervaringen met crisismanagement rondom het coronavirus
  • Beleidsambtenaren die de vertaling van maatregelen hebben geformuleerd t.b.v. de politiek
  • Politici die betrokken zijn geweest bij de besluitvorming van genomen maatregelen
  • Experts op het terrein van risicomanagement vanuit een bredere scoop

Naast externe deskundigen zijn dit ook leden van het GvRM die vanuit hun expertise en ervaringen tijdens de sessie van meerwaarde zijn.

Belangstellenden die interesse hebben om aan de rondetafelconferentie deel te nemen kunnen contact opnemen met Lourens van der Linden, secretaris van het GvRM: lindenpl@ziggo.nl

5 Bron: https://www.ad.nl/politiek/op-dit-schaduwkabinet-van-deskundigen-vaart-premier-rutte~a054de45/  

 

Over de auteur

Lourens van der Linden

Lourens van der Linden

Na ruim dertig jaar binnen de verzekeringsbedrijfstak in verschillende (risicomanagement) functies te hebben gewerkt, heb ik een kleine ander half jaar geleden de overstap naar het onderwijs gemaakt. Sinds 1 januari 2019 ben ik werkzaam als programma manager Cyber Security & Risicomanagement bij de Academie voor Masters & Professional Courses van De Haagse Hogeschool. Onze studenten hebben een baan en volgen deeltijdonderwijs. In de genoemde functie ben ik verantwoordelijk voor de opleidingen: - Master Risicomanagement MSc, - Master Cyber Security Engineering MSc, - Post Bachelor Risicomanagement en - Post Bachelor Cyber Security Management.

 

Mijn visie op succesvol risicomanagement binnen een organisatie is, dat er draagvlak, erkenning en waardering voor risicomanagement aanwezig is. Doelstelling is dat mensen er zelf voor kiezen om risicomanagement tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te hanteren, omdat ze er van overtuigt zijn dat hiermee de kans wordt vergroot dat korte- en lange termijndoelstellingen daadwerkelijk worden bereikt. Om mijn visie actueel te houden volg ik trends en ontwikkelingen (o.a. over 'Emerging Risks').

Binnen het GvRM ben ik sinds november 2014 bestuurslid in de rol van secretaris. Daarnaast ben ik op dit moment inhoudelijk actief als voorzitter van de GvRM-studiegroep ‘Emerging Risks binnen gemeenten in Nederland’ en lever ik een bijdrage aan het recentelijk opgestarte desk research naar de ‘impact van ziektes door virusinfecties’ en ‘pandemieën’. Zo schreef ik het artikel dat op 6 april 2020 door het GvRM is gepubliceerd over wat we met risicomanagement kunnen leren van virusinfecties die al dan niet uitgroeien tot een pandemie.


Naast risicomanagement en cyber security is een andere belangrijke passie die als een rode draad door mijn leven loopt de volleybalsport. Op dit moment maak ik als assistent coach en analist onderdeel uit van de technische staf van het team Advisie SSS dat uitkomt in de Eredivisie Heren.

 

Mijn belangrijkste kernwaarden zijn: authenticiteit, integriteit, doelgerichtheid, deskundigheid, samenwerking, passie, enthousiasme en persoonlijke ontwikkeling.

Gerelateerd

Geen artikelen