X
06apr

Start nieuwe focusgroep Resilience, meld u aan!

Bij weerbaarheid en veerkracht gaat het niet alleen om het bedwingen van crises zoals de huidige COVID-19 maar ook bijvoorbeeld rellen of een cyberaanval. Het gaat ook over inspelen op geleidelijke veranderingen, zoals werkloosheid en klimaatverandering. Dit sluit aan bij het werken vanuit de Global Goals, de 17 VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, ze houden allemaal verband met het dagelijks werk van gemeenten maar naast gemeenten ook van  veel andere organisaties en kenniscentra. Het omgaan met deze veranderingen vraagt om innovatie, denken buiten de kaders.

Het genootschap voor Risicomanagement wil werken aan dit vraagstuk, door kennis en best practices uit te wisselen.

De gemeente Rotterdam en Den Haag hebben beiden een Resilience programma. Het is een strategie om kansen en partners te verbinden waardoor je de organisatie veerkrachtiger maakt. Het combineren van opgaven vergroot de oplossingsruimte. Zo is bijvoorbeeld de stad klimaatbestendig maken te combineren met leefbaarheid en sociale samenhang. Denk aan een waterplein waar kinderen kunnen spelen, hun ouders elkaar ontmoeten en dat dient als waterberging. Resilience biedt een inspirerend denkkader en is een trigger voor onconventionele oplossingen.

Hebt u interesse in het onderwerp en wilt u aansluiten bij focusgroep meldt u zich dan aan bij hanke.koelemay@vng.nl. Ook geïnteresseerde studenten kunnen zich aanmelden. 

Over de auteur

Gerelateerd

Geen artikelen