X
29jun

Het brein een beetje helpen: nudging

Marc van der Veen |29 jun, 2020 | Bekeken (361) | TERUG|

Met nudging, een onbedoeld duwtje in de goede richting, wordt het gedrag van mensen beïnvloed door kleine veranderingen in de context (Thaler & Sunstein, 2008). Oftewel, de omgeving waarin we keuzes maken, wordt aangepast. Nudging levert dus gedragsverandering op en omdat het over het algemeen onbewust plaatsvindt, is er ook minder aanleiding om ons ertegen te verzetten. In heel veel gevallen hebben mensen de neiging om voor de status-quo te kiezen (Samuelson & Zeckhauser, 1988) en worden veranderingen daarom veelal niet met open armen ontvangen.

Hierboven heb ik al een aantal voorbeelden gegeven van mogelijkheden om mensen bepaalde keuzes te laten maken. Het meest bekende voorbeeld is wellicht de sticker van een vlieg in een urinoir. Dit kleine duwtje in de goede richting leidt ertoe dat mannen substantieel minder ‘morsen’ tijdens het plassen, met hygiënevoordelen tot gevolg. En niet te vergeten, een afname van de kosten om het urinoir schoon te maken en te houden. Maar zoals gezegd, kan nudging ook worden ingezet om risico’s te beperken, ook in tijden van crises.

Lees verder: https://riskaoic.nl/publicaties/het-brein-een-beetje-helpen-nudging/

Volg ook de podcast "omgaan met onzekerheid en risico’s" https://riskaoic.nl/publicaties/podcast-risicomanagement-omgaan-met-onzekerheid-en-risicos/

Over de auteur

Marc van der Veen

Marc van der Veen

Marc heeft zich in 2017 aangesloten bij ACS Partners en is een gedreven professional die, met een hands-on en no-nonsense mentaliteit en met een scherp oog voor de context en de wensen en behoeften van de klant, het beoogde resultaat weet te bereiken.

Marc is binnen ACS mede-initiatiefnemer van de dienstverlening op het gebied van risicomanagement en AO/IC en samen met Arjan Hofman ondersteunt hij organisaties bij het op orde brengen van de risicobeheersing. Naast de dienstverlening op het gebied van risicomanagement en AO/IC bestaan Marc z’n werkzaamheden uit het uitvoeren van interim- en adviesopdrachten op het gebied van management control (interne beheersing en risicomanagement) en het uitvoeren van audits. Daarbij wordt expertise geleverd op het gebied van ontwerp, inrichting en implementatie van interne beheersingsraamwerken (waaronder ISAE3402), het identificeren en wegen van risico’s en interne beheersingsmaatregelen (bijvoorbeeld door middel van Risk Self Assessments), het onderzoeken en het analyseren van interne beheersing en tekortkomingen daarbinnen en het doen van adequate verbetervoorstellen.

Bovendien is Marc docent Bestuurlijke Informatieverzorging en Academic Research op Nyenrode Business Universiteit. In het verlengde daarvan begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun masterscriptie.

Marc is bedrijfseconoom en ingeschreven in het accountantsregister als registeraccountant. Daarnaast is Marc opgeleid als register operational auditor (RO) en heeft hij de masteropleiding Risk Management for Financial Institutions (RMFI) aan de VU succesvol afgerond.

Gerelateerd

Geen artikelen