X
17dec

Een woord van de voorzitter

Beste Leden,

Dit jaar heb ik veel plezier, trots, geluk en enthousiasme ervaren binnen onze Genootschap voor Risicomanagement. 

Voor de onderbouwing van deze constatering heb ik mij laten inspireren naar een onderzoek van 80 jaar geleden. In het jaar 1938 begonnen een aantal Harvard-wetenschappers een onderzoek. Dat onderzoek loopt overigens nog steeds. Deze wetenschappers wilden het geheim weten van wat mensen écht gelukkig maakt. Geld? Roem? Of misschien iets anders? What makes a good life? In hun woorden. 80 jaar lang volgen ze het leven van ruim 700 mannen, van wie er sommigen nog steeds leven. Het onderzoek werd opgedeeld in 2 groepen. De ene groep bestond uit rijke Harvard-studenten en  de andere groep uit mannen die behoorden tot de armste en meest achtergestelde milieus uit Boston. Het decennia lang volgen van al deze mannen leverde 10.000-en pagina’s aan onderzoeksresultaten op. En dat allemaal voor de vraag: wat makes a good life? Dé ondubbelzinnige conclusie van het onderzoek is: mensen met goede sociale relaties zijn gelukkiger, gezonder en leven langer. Punt.

Bron: Youtube

Leuk verhaal Chris, maar wat heeft dat met onze Genootschap te maken? Ik zal het jullie uitleggen. Met onze activiteiten willen wij dat mensen binnen het vakgebied van risicomanagement elkaar leren herkennen, verkennen en erkennen. Festival Risk &Resilience, uitreiking van Oeuvre Award en Study Award waren daar het afgelopen jaar mooie voorbeelden van. Mensen hebben nieuwe contacten gelegd en zijn verrijkt met extra kennis en kunde. Naast dat het leuk is, ben ik ervan overtuigd dat dit ook bijdraagt aan de positionering van eenieder en het vakgebied risicomanagement in het algemeen. Wij van het Genootschap voor Risicomanagement hebben in 2018 een mooie bijdrage hieraan geleverd. Daar kunnen en mogen wij trots op zijn! 

Daarom wil ik namens het bestuur van het Genootschap voor Risicomanagement, jullie bedanken voor jullie plezier, trots, geluk en enthousiasme, die op de een of andere manier heeft bijgedragen aan het succes van deze activiteiten. Ik hoop jullie in 2019 weer te zien.

Met vriendelijke groeten,

Chris Ravensbergen
Voorzitter van het Genootschap voor Risicomanagement

Over de auteur

Gerelateerd

Geen artikelen