X
09nov

ALV en Webinar op 3 december 2020

Communicatie GvRM | Bekeken (497) | TERUG|

Beste GvRM leden,

Namens het bestuur nodig ik jullie graag uit voor een algemene ledenvergadering en Webinar op 3 december a.s. vanaf 16:00 uur.

Op de algemene ledenvergadering van 29 oktober j.l. heeft het bestuur een statutenwijziging voorgesteld. Om daar een geldig besluit over te kunnen nemen moet 2/3 van de leden aan de vergadering deelnemen. Die meerderheid hebben wij niet gehaald. De statuten schrijven in dat geval voor een 2e ledenvergadering bijeen te roepen waarin een volstrekte meerderheid van stemmen nodig is voor de wijziging van de statuten. Daarom dus nu opnieuw een algemene ledenvergadering.

Net als de vorige bijeenkomst houden wij deze bijeenkomst digitaal en koppelen wij dit aan een Webinar "risicomanagement voor sportorganisaties". Tijdens deze Webinar wordt ingegaan op risico's specifiek voor deze sector. Met 17 miljoen liefhebbers/deskundigen/coaches heeft iedereen wel interesse in de sport en een mening. Maar dDia1e meeste mensen kijken niet naar de organisatie daar achter en de risico’s die zich daarbij voordoen.

Zoals een aantal van u wel weet ben ik als partner betrokken bij “Risk en Sport”. Samen met Berry Debrauwer houden wij ons bezig met risicomanagement voor sportorganisaties.

Voor dit Webinar heb ik Berry bereid gevonden om iets te vertellen over onze missie en visie, onze ervaringen en specifieke risico’s. Berry heeft een achtergrond in vermogensbeheer en pensioenen en heeft daarnaast een lange ervaring als vrijwilliger en bestuurder in sportorganisaties.

Meld je dus snel aan als je dat nog niet al hebt gedaan via communicatie@gvrm.nl. Na aanmelding ontvangt u voor de bijeenkomst een link om te kunnen deelnemen.

Ná de Webinar volgt de algemene ledenvergadering.Dia2

Agenda:

15:45           Start aanmelding 

16:00           Webinar "risicomanagement voor sportorganisaties" verzorgt door Berry Debrauwer van RiskenSport.nl

17:00           Algemene ledenvergadering

                   1        notulen ledenvergadering 29 oktober 2020

                   2        voorstel statutenwijziging

                   3        Terugblik Risk & Resilience Online

                   4        rondvraag

                   5        sluiting

Ten slotte, ter voorbereiding van punt 3, een vraag aan de leden. Heeft u deelgenomen aan Risk & Resilience Online? Dan horen wij graag wat u van deze online versie vond.

U kunt mij bereiken via voorzitter@gvrm.nl of telefoonnummer 06-53761283.

Wij zien u allen graag op 3 december aanstaande.

Bert Oostdam

voorzitter GvRM

 

Over de auteur

Gerelateerd

Geen artikelen