X
18dec

Woord van de voorzitter

Communicatie GvRM |18 dec, 2020 | Website | Bekeken (379) | TERUG|

Beste GvRM leden,

De laatste fysieke bijeenkomst van het GvRM was in februari 2020, dat betrof een themabijeenkomst gecombineerd met de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). De  bijeenkomsten daarna waren allen online als gevolg van de Corona maatregelen.

Als risicomanagers kijken wij vooral naar wat er mis zou kunnen gaan, maar geen risicomanager had een lange periode met beperkingen en een lock down zien aankomen.

Ondanks de beperkingen hebben we als genootschap dit jaar getracht zoveel mogelijk betrokken te zijn bij u middels de nieuwsbrieven en georganiseerde Webinars.

Een aantal zaken staken er voor mij uit dit jaar. Bijzonder trots ben ik op het onderzoek dat een groep GvRM leden en relaties op verzoek van een grote organisatie hebben gedaan naar de integrale risicomanagement aanpak Covid-19.

Ook trots ben ik op de organisatie van het Risk & Resilience event. Er was, vóór de Corona crisis, een mooi thema bedacht maar begin juli moest tóch worden besloten dat we een fysieke versie dit jaar niet konden laten doorgaan. In slechts 4 maanden tijd werd succesvol een online versie georganiseerd. Een groot aantal leden heeft meegewerkt aan de organisatie van de verschillende sectoren. Nog even, en dan gaan wij weer nadenken over Risk & Resilience 2021.

Vooruit kijkend naar 2021 belooft het een interessant jaar te worden. Het bestuur is al bezig met de voorbereiding van een aantal activiteiten. Die zullen in ieder geval het eerste halfjaar (vooralsnog) online zijn. Heeft u een onderwerp voor een Webinar of wilt u dat in samenwerking met ons organiseren? Neem contact met ons op.

Hopelijk is er in de loop van volgend jaar wat meer mogelijk qua fysieke events, maar dat is afwachten.

Interessant om te vermelden is dat er een nieuwe studiegroep van start gaat “Veranderingen accountancy sector, integraal rapporteren en risicomanagement”, lees hierover meer in deze nieuwsbrief (en op onze website www.gvrm.nl).

Hou de nieuwsbrief en de website in de gaten, binnenkort volgt meer nieuws over de komende activiteiten in 2021. Hou in ieder geval 25 februari 2021 vrij in uw agenda’s v.a. ongeveer 16:00 uur. Dat is de datum van de volgende ALV. Zoals u van ons gewend bent zullen we dit combineren met een themasessie. Meer informatie volgt zodra dit bekent is.

Om e.e.a. allemaal georganiseerd te krijgen hebben wij wel wat extra hulp nodig. Komend voorjaar zullen Lourens van der Linden en Thijs van Rooden reglementair aftreden en beiden zijn niet herkiesbaar. Dat betekent dat wij nog nieuwe bestuursleden zoeken. Mooi dat er al een kandidaat is maar wij hebben nóg meer hulp nodig. Tenslotte hebben wij nog wat hulp nodig bij de organisatie rond de studie awards.Dia2

Vind je het leuk om ons te helpen, neem dan even contact op met een van de bestuursleden of met mijzelf.

Namens het bestuur dank ik alle leden voor hun bijdrage aan de diverse activiteiten dit jaar.

Ik wens jullie allen hele goede feestdagen en een heel goed en gezond 2021 toe.

Tot volgend jaar,

Bert Oostdam

Voorzitter GvRM

Over de auteur

Gerelateerd

Geen artikelen