X
Selectie op auteur: Mandy van den BroekTERUG
13 september, 2022
Op donderdag 29 september zal in Utrecht onder leiding van Geert Vermeulen een dagcursus gegeven worden over de Wet bescherming klokkenluiders. De aanleiding en achtergrond van de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders, de EU Richtlijn en de voordelen van een goede speak-up cultuur worden behandeld met praktijkvoorbeelden. Ook wordt de coördinatie van onderzoeken besproken, andermaal met voorb...
Lees meer
13 september, 2022
De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, meldt in de afgelopen vrijdag verschenen studie getiteld ‘Van herstel naar balans’ dat er ernstige tekortkomingen in de financiële sector waren bij de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische c...
Lees meer
29 augustus, 2022

Klein

Mandy van den Broek | 29 aug, 2022 | Bekeken (60)
Albert Heijn, zijn naam is klein, zijn daden bennen ook klein, maar de zilvervloot rinkelt dagelijks via de kassa’s binnen. Dat is de huidige stand van zaken bij de grote supermarktketens zoals Jumbo, Aldi, Jan Linders en de overige aangeslotenen bij de koepel CBL. Zij willen absoluut niet aanschuiven bij de gesprekken met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en ontlopen zo hun maatschappelijke veran...
Lees meer
28 juli, 2022
Omdat we tegenwoordig vaker en gemakkelijker ons werk op afstand kunnen uitvoeren, zien we dat ook steeds vaker terug in het audit proces. Daarbij wordt “Remote Auditing”, het op afstand afnemen van audits, steeds aantrekkelijker. Digitale beheersystemen kunnen auditors de externe toegang geven die ze nodig hebben, en videobellen biedt flexibiliteit wanneer de benodigde interviews afgenomen dien...
Lees meer
28 juli, 2022
Eendaags jaarlijkse kennisfestival door GvRM, Universiteit van Twente en Primo. Dit jaar op 10 november is het thema Veiligheid onder de titel “Safety does not happen by accident”. Sprekers namens het Genootschap voor Risicomanagement zullen  ook ingaan op de vraag "Wat als internet uitvalt". Ook uitreiking van de award voor de beste scriptie. Voor meer informatie en par...
Lees meer
28 juli, 2022
Het programma van het RiskCongres Lokaal Bestuur met als thema “Duurzaamheid en Nieuw Energie” begint plenair om 12 uur op 8 september 2022, waarbij het programma van de namiddag wordt toegelicht door de twee dagvoorzitters Piet Klop en Sanne Steensma. Direct daarna kunt u een keuze maken voor een van de lunchworkshops waarna on 14.00 uur het plenaire programma weer begint in de Statenzaal.
Lees meer
28 juli, 2022
Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Om dat te stimuleren is de Study Award in 1994 in het leven geroepen. Alle werkstukken gemaakt voor studiedoeleinden (individueel of groepswerk) komen in aanmerking voor de award. Hierbij worden losse awards uitgereikt voor bachelors en voor masters.
Lees meer
28 juli, 2022
Op 10 november 2022 wordt het Risk & Resilience Festival; safety doesn’t happen by accident, georganiseerd op de campus van de Universiteit Twente. Een festival waar het thema veiligheid centraal staat. Het festival dient als platform om kennis en kunde te delen en dat kan iedereen komen doen. De onderlinge interactie tussen sprekers en deelnemers maakt het festival zo succesvol. Het festival wor...
Lees meer
09 december, 2021
Een goede leider zal altijd...?De manier waarop je deze zin aanvult zal veel onthullen over jouw leiderschapsstijl.Leiderschap is flexibel. We veranderen en verbeteren continu in de manier waarop we onsgedragen in onze werkomgeving. Hoe langer we een leidinggevende functie hebben is hetwaarschijnlijk dat we bovenstaande zin anders gaan aanvullen.Om morgen een betere leider te worden dan moeten we ...
Lees meer
06 oktober, 2021
Hierbij een link naar een blog die vol tips staat over hoe jij jouw innovatieproces kan laten excelleren door rekening te houden met risicomanagement. Op deze manier wordt risicomanagement succes management! Dat levert natuurlijk tal van voordelen op! De tips zijn toepasbaar op zowel midden en kleine ondernemingen als grote bedrijven.  We hebben geleerd dat bij zowel risicomanagement als...
Lees meer
13 april, 2021
Hierbij een link naar een blog die vol tips staat over hoe jij jouw innovatieproces kan laten excelleren door rekening te houden met risicomanagement. Op deze manier wordt risicomanagement succes management! Dat levert natuurlijk tal van voordelen op! De tips zijn toepasbaar op zowel midden en kleine ondernemingen als grote bedrijven. We hebben geleerd dat bij zowel risicomanagement als innov...
Lees meer