X
Selectie op auteur: Lourens van der LindenTERUG

Na ruim dertig jaar binnen de verzekeringsbedrijfstak in verschillende (risicomanagement) functies te hebben gewerkt, heb ik een kleine ander half jaar geleden de overstap naar het onderwijs gemaakt. Sinds 1 januari 2019 ben ik werkzaam als programma manager Cyber Security & Risicomanagement bij de Academie voor Masters & Professional Courses van De Haagse Hogeschool. Onze studenten hebben een baan en volgen deeltijdonderwijs. In de genoemde functie ben ik verantwoordelijk voor de opleidingen: - Master Risicomanagement MSc, - Master Cyber Security Engineering MSc, - Post Bachelor Risicomanagement en - Post Bachelor Cyber Security Management.

 

Mijn visie op succesvol risicomanagement binnen een organisatie is, dat er draagvlak, erkenning en waardering voor risicomanagement aanwezig is. Doelstelling is dat mensen er zelf voor kiezen om risicomanagement tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te hanteren, omdat ze er van overtuigt zijn dat hiermee de kans wordt vergroot dat korte- en lange termijndoelstellingen daadwerkelijk worden bereikt. Om mijn visie actueel te houden volg ik trends en ontwikkelingen (o.a. over 'Emerging Risks').

Binnen het GvRM ben ik sinds november 2014 bestuurslid in de rol van secretaris. Daarnaast ben ik op dit moment inhoudelijk actief als voorzitter van de GvRM-studiegroep ‘Emerging Risks binnen gemeenten in Nederland’ en lever ik een bijdrage aan het recentelijk opgestarte desk research naar de ‘impact van ziektes door virusinfecties’ en ‘pandemieën’. Zo schreef ik het artikel dat op 6 april 2020 door het GvRM is gepubliceerd over wat we met risicomanagement kunnen leren van virusinfecties die al dan niet uitgroeien tot een pandemie.


Naast risicomanagement en cyber security is een andere belangrijke passie die als een rode draad door mijn leven loopt de volleybalsport. Op dit moment maak ik als assistent coach en analist onderdeel uit van de technische staf van het team Advisie SSS dat uitkomt in de Eredivisie Heren.

 

Mijn belangrijkste kernwaarden zijn: authenticiteit, integriteit, doelgerichtheid, deskundigheid, samenwerking, passie, enthousiasme en persoonlijke ontwikkeling.

04 juli, 2020
Een groot deel van onze leden heeft in het verleden een risicomanagement opleiding gevolgd via het deeltijd onderwijs van De Haagse Hogeschool. De naam van dit instituut was tot 1 juli 2020 ‘De Academie voor Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool’. Sinds deze week is de tenaamstelling veranderd in ‘The Hague Graduate School’. Onder deze naam gaat de organi...
Lees meer
06 april, 2020
GvRM voert desk Research uit naar ziektes door virusinfecties, zoals het coronavirus (COVID-19).Hoewel het coronavirus nog niet bedwongen is en we zowel in Nederland als mondiaal kampen met de crisis die door het virus is ontstaan, is het GvRM gestart met desk research te verrichten naar de onderwerpen ‘impact ziektes door virusinfecties’ en ‘pandemie’. Eén van de onderzoeksvragen is of risico...
Lees meer
06 april, 2020
Rondetafelconferentie over risicomanagement en het coronavirusHet GvRM-bestuur heeft besloten om later in het jaar, mogelijk in september 2020 als er geen acuut ‘coronagevaar’ meer is, een rondetafelconferentie te houden. Doel tijdens de bijeenkomst is om te praten over de context van de coronacrisis en met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijke ‘Lessons Learned’ voor burgers, bedr...
Lees meer
17 mei, 2019
Op 24 april jl. vond de kick-off van deze studiegroep plaats, die bestaat uit elf personen die graag hun kennis en ervaringen met elkaar willen delen.De aandachtsgebieden ‘Governance’ en ‘Risicomanagement’ staan beiden hoog op de agenda van gemeenten in Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor actuele risico’s, maar zijn uiteraard ook verantwoordelijk voor risico’s die zich mogelijk i...
Lees meer