X

Projecten

Projecten werkgroep IIRC

De Verenigde Naties hebben hun 17 SDG"s afgekondigd in het streven een wereld te creëren, waarin veiligheid, kansen, bronnen en welvaart beter verdeeld zijn. Ruimte voor elk individu. Door de acceptatie hiervan door een groot aantal landen is dit niet vrijblijvend. Ook de zich aandienende tekorten op velerlei gebied nopen er toe deze doelen te halen. Om dit streven naar het individuele niveau te brengen wordt elke onderneming gevraagd actief bij te dragen. Ondernemingen dienen daarover t...
Read More