X

Projecten

Projecten werkgroep IIRC

31aug

Studiegroep International Integrated Reporting Council (IIRC-Risk)

Er is een voorstel geschreven over wat de studiegroep gaat onderzoeken.

Het voorstel is voorafgegaan door een aanleiding en stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen in het accountancy vak en de wijze van rapporteren. Daarnaast blijken de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) die zijn opgesteld door de Verenigde Naties een bijzondere invloed te hebben op met name het ontstaan van het Integraal reporting framework, dat is opgesteld door de International Integrated Reporting Council (IIRC). Ook dit verband zal naar voren worden gehaald. Het framework is ontstaan, om in de behoefte te voorzien om meer te rapporteren, dan slechts het financiële en aandeelhoudersperspectief van een onderneming. Er ligt een verband tussen deze ontwikkelingen met het vak risicomanagement. Dit verband is nog niet gedetailleerd beschreven, maar in globale termen kan worden aangegeven, dat het verband belangrijk is voor de beroepsgroep en opdrachtgevers. Leden van raden van bestuur en commissarissen worden zich meer en meer bewust van risico’s en hun verantwoordelijkheden in de beheersing ervan, zo niet hun aansprakelijkheid. Maar ook het moeten voldoen aan de richtlijnen voortkomend uit de SDG’s gaat nu en in de toekomst verder dan het bekende ‘greenwashing’. Daarnaast wordt meer en meer inzichtelijk dat de concentratie op het belang van de aandeelhouder niet houdbaar is en er meer aandacht moet komen voor andere stakeholders van organisaties. Door dit belang en deze ontwikkelingen die maatschappelijk steeds meer draagvlak krijgen is een afweging hier aandacht aan te geven op zijn plaats. In dit document treft u een voorstel aan om concreet met het onderwerp aan de slag te gaan. Het is een voorstel in een niet definitieve vorm. Het is een uitnodiging om gezamenlijk vorm te geven aan de vorming van beleid en eventueel te komen tot vak-standaarden.

De studiegroep komt elke tweede woensdag van de maand (digitaal) bij elkaar. 

 

Over de auteur

Ronald  van Tol

Ronald van Tol

Ronald van Tol MMC CMC is een doordenkend generalist, vindingrijk analyticus, lateral en logisch denker en intuïtief vormgever. “Uncommon sense want het moet wel werken.“ Zijn opdrachtgevers zijn directies en raden van bestuur van commerciële organisaties in industrie, ICT en andere zakelijke dienstverlening. Ook beleidsmakers van overheidsorganisaties maken van zijn diensten gebruik. Ervaring en opleiding komen voort uit:

  • (Directie)functies met eindverantwoordelijkheid in (chronologisch): bankieren (Credit Lyonnais Bank, NIBC), ICT en business (Volmac, Capgemini), en Management consultancy (Capgemini, Gemini Consulting en zelfstandig ondernemerschap). De verantwoordelijkheden betreffen operations en commercie.
  • Opleidingen: Hotelschool (Maastricht), Bedrijfseconomie (Erasmus), Management Consultancy (Vrije Universiteit) en Mediation (ADR instituut, UvA).
  • Stimuleren van burgerparticipatie bij ondernemers: Economisch beleid van een gemeente, Vergrijzing en productiviteit, Expliciteren van kennis en Uitvoeren van praktijkonderzoek.
  • Het vormgeven en leiden van veranderingstrajecten, onder andere door programma management.

Ronald is mede oprichter prof. dr. van Aken van het platform Advieskwaliteit.

Lid van Nederlands Centrum voor Commissarissen en directeueren.

Daarvoor was hij lid van het bestuur van MKB Bergen op Zoom en MKB Brabant. 

Als lid en president van Lionsclub Bergen op Zoom heeft Ronald een landelijke dag voor doof-blinde mensen georganiseerd. Hij heeft lezingen gegeven op internationale bijeenkomsten over levensloop en vergrijzing.

Hij is auteur van de volgende boeken

  • Cijfers bijten niet, verschenen bij Haystack
  • Prioriteiten in Bergen op Zoom, economie agenda
  • Ontvangst in Bergen op Zoom, city marketing

Ronald is getrouwd, heeft twee kinderen, en woont in Gorinchem.

Gerelateerd

Geen enkel artikel

Post Commentaar