X

Studiegroepen

                                                                           Doel van de studiegroepen is een stimulerende gelegenheid creëren en aanbieden voor leden en niet-leden om onze kennis te vergroten                                                           met betrekking tot een bepaald onderwerp. Veelal met als resultaat het publiceren van een artikel.

Integrated reporting is een belangrijk topic en zal ind e nabije toekomst alleen maar in belang toenemen. Het volstaat niet wanneer ondernemingen slechts over productie en finance rapporteren. Hun effect op de gezondheid van de aarde is aan de orde. Hiervoor zijn frameworks ontwikkeld, die een operationalisatie zijn van het bijvoorbeeld het gedachtegoed van Raworth the donut economy. Hoe dit in praktijk moet werken is een issue en dat is waar de studiehroep zich mee bezig houdt. Zij hanteert daa...
Read More
Risico’s vóór zijn, is het idee van resilience. Het gaat om de weerbaarheid als geheel. Hoe kun je inspelen op de onzekerheden van de toekomst?
Read More
Op 24 april jl. 2019 vond de kick-off van deze studiegroep plaats, die bestaat uit elf personen die graag hun kennis en ervaringen met elkaar willen delen. De aandachtsgebieden ‘Governance’ en ‘Risicomanagement’ staan beiden hoog op de agenda van gemeenten in Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor actuele risico’s, maar zijn uiteraard ook verantwoordelijk voor risico’s die zich mogelijk in de (verre) toekomst zouden kunnen manifesteren. Omdat gemeenten aan scenarioplanning doen...
Read More
In de themabijeenkomst Risicomanagement bij woningcorporaties nam Henk Ruiter RA (docent-onderzoeker) en Koen Pijnappel (student) de leden en een afvaardiging van woningcorporaties mee in hun onderzoek naar risicomanagement bij woningcorporaties. Afsluitend gaf Lourens van der Linden een interessante uiteenzetting over emerging risks.
Read More