X

Studiegroepen

                                                                           Doel van de studiegroepen is een stimulerende gelegenheid creëren en aanbieden voor leden en niet-leden om onze kennis te vergroten                                                           met betrekking tot een bepaald onderwerp. Veelal met als resultaat het publiceren van een artikel.

01mrt

Studiegroep 'Governance versus Emerging Risks bij gemeenten in Nederland’ - 2019

Samenstelling studiegroep

De studiegroep bestaat uit de volgende deelnemers: Lourens van der Linden (voorzitter), Rob Pauwels, Edwin Toren, Ralph Venhoven, Gert-Peter Noordegraaf, Edwin Beumer, Michel Siersma, Rykele Betten, Robert ’t Hart, Hans van der Vaart en Regina Edoo en Danny Tinga.

Naast de bovengenoemde personen die praktijkonderzoek gaan verrichten, zal er na de zomer een andere studiegroep starten met een theoretisch- en mogelijk wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek zal worden verricht door studenten die (af)studeren op een hogeschool en/of universiteit. De studenten gaan onderzoek verrichten naar dezelfde centrale onderzoeksvraag en deelvragen, die door de studiegroep die uit praktijk experts bestaat worden geformuleerd.

Context, doelstelling, opzet en planning van de studiegroep

De aandachtsgebieden ‘Governance’ en ‘Risicomanagement’ staan beiden hoog op de agenda van gemeenten in Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor actuele risico’s, maar zijn uiteraard ook verantwoordelijk voor risico’s die zich mogelijk in de (verre) toekomst zouden kunnen manifesteren. Omdat gemeenten aan scenarioplanning doen en meerdere decennia vooruitkijken, is het van belang om ook toekomstige risico’s goed in kaart te brengen. Gemeenten worden net zoals andere organisaties geconfronteerd met een enorme hoeveelheid veranderingen die zich in een steeds sneller tempo aandienen. De veranderingen hebben veelal te maken met wet- en regelgeving, technologie/digitalisering, veranderd consumentengedrag en globalisering. Het is voor gemeenten zaak om zo goed mogelijk op deze veranderingen te anticiperen.

Doelstelling van de studiegroep is om met behulp van de onderzoeksresultaten te zorgen dat het belang van ‘Emerging Risks’ wordt onderkend bij de verantwoordelijke functionarissen binnen gemeenten die tevens risico-eigenaar zijn. Ook is het van belang om de belangrijkste stakeholders (bijvoorbeeld toezichthouders, waterschappen en provincies) in kaart te brengen en te kijken naar de verbinding/samenwerking tussen de verschillende organisaties. Zaak is om met behulp van een aantal stappen, de belangrijkste ‘Emerging Risks’ waar gemeenten naar verwachting in de toekomst mee geconfronteerd zullen worden, in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en te rapporteren. Als dit lukt dan neemt de kans af dat gemeenten op langere termijn voor onaangename verassingen komen te staan en neemt de kans toe dat het risico-beheer beter in control is. De studiegroep wil ook aangeven op welke wijze gemeenten zo goed mogelijk op deze risico’s kunnen anticiperen.

Tijdens de kick-off is gestart met het formuleren van de centrale onderzoeksvraag en deelvragen. Op basis van expertise en interesse worden de deelvragen binnen de studiegroep verdeeld. Insteek is dat elke deelvraag door een tweetal- of drietal studiegroep leden wordt onderzocht.De onderzoeksuitkomst van de deelvragen zullen gezamenlijk de centrale onderzoeksvraag beantwoorden.

Uitgangspunt is om beide onderzoeken op elkaar te laten aansluiten. Met de wetenschap dat de afstudeerperiode van studenten op hogescholen plaatsvindt in de periode januari tot en met juni 2020, is de planningshorizon hierop afgestemd. Naar verwachting worden in de zomer van 2020 de uitkomsten van beide studiegroepen samengevoegd in één whitepaper. Deze whitepaper zal in september/oktober 2020 aan het GvRM bestuur en -leden worden aangeboden en tevens worden gepresenteerd tijdens het Risk & Reslience Festival 2020.

Lourens van der Linden

Over de auteur

Gerelateerd

Risicomanagement bij woningcorporaties

Risicomanagement bij woningcorporaties

In de themabijeenkomst Risicomanagement bij woningcorporaties nam Henk Ruiter RA (docent-onderzoeke...

Read More >
Studiegroep IIRC en risicomanagement - 2021

Studiegroep IIRC en risicomanagement - 2021

Integrated reporting is een belangrijk topic en zal ind e nabije toekomst alleen maar in belang toen...

Read More >
Studiegroep Resilience - 2020

Studiegroep Resilience - 2020

Risico’s vóór zijn, is het idee van resilience. Het gaat om de weerbaarheid als geheel. Hoe kun je ...

Read More >

Post Commentaar