X

Studiegroepen

                                                                           Doel van de studiegroepen is een stimulerende gelegenheid creëren en aanbieden voor leden en niet-leden om onze kennis te vergroten                                                           met betrekking tot een bepaald onderwerp. Veelal met als resultaat het publiceren van een artikel.

01mrt

Studiegroep Resilience - 2020

Bij weerbaarheid en veerkracht gaat het niet alleen om het bedwingen van crises zoals de huidige COVID-19 maar ook bijvoorbeeld rellen of een cyberaanval. Het gaat ook over inspelen op geleidelijke veranderingen, zoals werkloosheid en klimaatverandering. Dit sluit aan bij het werken vanuit de Global Goals, de 17 VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, ze houden allemaal verband met het dagelijks werk van gemeenten maar naast gemeenten ook van  veel andere organisaties en kenniscentra. Het omgaan met deze veranderingen vraagt om innovatie, denken buiten de kaders.

Het genootschap voor Risicomanagement wil werken aan dit vraagstuk, door kennis en best practices uit te wisselen.

De gemeente Rotterdam en Den Haag hebben beiden een Resilience programma. Het is een strategie om kansen en partners te verbinden waardoor je de organisatie veerkrachtiger maakt. Het combineren van opgaven vergroot de oplossingsruimte. Zo is bijvoorbeeld de stad klimaatbestendig maken te combineren met leefbaarheid en sociale samenhang. Denk aan een waterplein waar kinderen kunnen spelen, hun ouders elkaar ontmoeten en dat dient als waterberging. Resilience biedt een inspirerend denkkader en is een trigger voor onconventionele oplossingen.

Hanke Koelemay

VNG

Over de auteur

Gerelateerd

Studiegroep IIRC en risicomanagement - 2021

Studiegroep IIRC en risicomanagement - 2021

Integrated reporting is een belangrijk topic en zal ind e nabije toekomst alleen maar in belang toen...

Read More >
Studiegroep 'Governance versus Emerging Risks bij gemeenten in Nederland’ - 2019

Studiegroep 'Governance versus Emerging Risks bij gemeenten in Nederland’ - 2019

Op 24 april jl. 2019 vond de kick-off van deze studiegroep plaats, die bestaat uit elf personen die ...

Read More >
Risicomanagement bij woningcorporaties

Risicomanagement bij woningcorporaties

In de themabijeenkomst Risicomanagement bij woningcorporaties nam Henk Ruiter RA (docent-onderzoeke...

Read More >

Post Commentaar