X

Studiegroepen

                                                                           Doel van de studiegroepen is een stimulerende gelegenheid creëren en aanbieden voor leden en niet-leden om onze kennis te vergroten                                                           met betrekking tot een bepaald onderwerp. Veelal met als resultaat het publiceren van een artikel.

01mrt

Studiegroep IIRC en risicomanagement - 2021

Ronald van Tol | 01 mrt, 2021 | 0 Commentaar | Terug|

Hieronder treft u de uitnodiging van Ronald aan:
“Zoals in de notulen van de algemene ledenvergadering van 20 februari 2020 is opgenomen, mag u van mij een voorstel verwachten aangaande aansluiting van risicomanagement op de accountancy sector. In deze notitie treft u dit aan. Het voorstel wordt voorafgegaan door een aanleiding en stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen in het accountancy vak en de wijze van rapporteren. Daarnaast blijken de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) die zijn opgesteld door de Verenigde Naties een bijzondere invloed te hebben op met name het ontstaan van het Integraal reporting framework, dat is opgesteld door de International Integrated Reporting Council (IIRC). Ook dit verband zal naar voren worden gehaald. Het framework is ontstaan, om in de behoefte te voorzien om meer te rapporteren, dan slechts het financiële en aandeelhoudersperspectief van een onderneming.

Lees hier verder voorstel tot onderzoek...

Voor meer informatie neem contact op met: Ronald van Tol via info@levendecijfers.com

Er vinden regelmatig meetings plaats met de stuurgroep, voor actuele informatie zie de events agenda

 

Over de auteur

Ronald  van Tol

Ronald van Tol

Ronald van Tol MMC CMC is een doordenkend generalist, vindingrijk analyticus, lateral en logisch denker en intuïtief vormgever. “Uncommon sense want het moet wel werken.“ Zijn opdrachtgevers zijn directies en raden van bestuur van commerciële organisaties in industrie, ICT en andere zakelijke dienstverlening. Ook beleidsmakers van overheidsorganisaties maken van zijn diensten gebruik. Ervaring en opleiding komen voort uit:

  • (Directie)functies met eindverantwoordelijkheid in (chronologisch): bankieren (Credit Lyonnais Bank, NIBC), ICT en business (Volmac, Capgemini), en Management consultancy (Capgemini, Gemini Consulting en zelfstandig ondernemerschap). De verantwoordelijkheden betreffen operations en commercie.
  • Opleidingen: Hotelschool (Maastricht), Bedrijfseconomie (Erasmus), Management Consultancy (Vrije Universiteit) en Mediation (ADR instituut, UvA).
  • Stimuleren van burgerparticipatie bij ondernemers: Economisch beleid van een gemeente, Vergrijzing en productiviteit, Expliciteren van kennis en Uitvoeren van praktijkonderzoek.
  • Het vormgeven en leiden van veranderingstrajecten, onder andere door programma management.

Ronald is mede oprichter prof. dr. van Aken van het platform Advieskwaliteit.

Lid van Nederlands Centrum voor Commissarissen en directeueren.

Daarvoor was hij lid van het bestuur van MKB Bergen op Zoom en MKB Brabant. 

Als lid en president van Lionsclub Bergen op Zoom heeft Ronald een landelijke dag voor doof-blinde mensen georganiseerd. Hij heeft lezingen gegeven op internationale bijeenkomsten over levensloop en vergrijzing.

Hij is auteur van de volgende boeken

  • Cijfers bijten niet, verschenen bij Haystack
  • Prioriteiten in Bergen op Zoom, economie agenda
  • Ontvangst in Bergen op Zoom, city marketing

Ronald is getrouwd, heeft twee kinderen, en woont in Gorinchem.

Gerelateerd

Risicomanagement bij woningcorporaties

Risicomanagement bij woningcorporaties

In de themabijeenkomst Risicomanagement bij woningcorporaties nam Henk Ruiter RA (docent-onderzoeke...

Read More >
Studiegroep Resilience - 2020

Studiegroep Resilience - 2020

Risico’s vóór zijn, is het idee van resilience. Het gaat om de weerbaarheid als geheel. Hoe kun je ...

Read More >
Studiegroep 'Governance versus Emerging Risks bij gemeenten in Nederland’ - 2019

Studiegroep 'Governance versus Emerging Risks bij gemeenten in Nederland’ - 2019

Op 24 april jl. 2019 vond de kick-off van deze studiegroep plaats, die bestaat uit elf personen die ...

Read More >

Post Commentaar